Podaruj 1 procent


szlachetna paczka
warto byc dobrym

mam6lat


Szko?a bez przemocy


bip


bip


E-poradnia


UM Tychy


MZO


OKE Jaworzno


OKE Jaworzno


MEN


.: Archiwum wydarzeń:


.: Kiermasz ¶wi±teczny

Już za nami... Miło, ciepło, słodko - nie mogło być inaczej :-) Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, że było tak pięknie... ::zdjęcia

.: Wręcznie medali i pucharów po zawodach w unihokeju

Nasi uczniowie to uznane gwiazdy unihokeja?? Dzisiaj nast±piło wręczenie medali i nagród zdobytych w zawodach międzyszkolnych???? ::zdjęcia

.: Uczniowie na wykładzie U¦

Uczniowie klas V - VIII uczestniczyli w wykładzie pt. "W co graj± zwierzęta?", zorganizowanym na U¦ w ramach projektu "Kreatywni odkrywcy"?? ::zdjęcia

.: Szlachetna paczka spakowana!

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym się to udało?????? ::zdjęcia

.: Dzień Pluszowego Misia

Obchodzili¶my to nieformalne ¶więto, bo bardzo je lubimy???? ::zdjęcia

.: Dzień Życzliwo¶ci

Tego dnia umilaczki i złote my¶li losowano z koszyczka życzliwej przewodnicz±cej SU???????? ::zdjęcia

.: ¦więto Niepodległo¶ci

Akademia z okazji ¦więta Niepodległo¶ci - przygotowana przez klasę VI ::zdjęcia

.: Uroczyste otwarcie ZIELONEJ PRACOWNI

::zdjęcia

.: Klasa VIII w Muzeum ¦l±skim

::zdjęcia

.: Dzień Pieczonego Ziemniaka

- zorganizowany przez Samorz±d Uczniowski i jego "drużynę"?? Pycha!???? ::zdjęcia

.: Klasa V i VI w Muzeum ¦l±skim

::zdjęcia

.: Dzień Edukacji Narodowej

::zdjęcia

.: Wybory Samorz±du Uczniowskiego

Mamy nowy Samorz±d Uczniowski! Uczniowie głosowali dzisiaj w mobilnym punkcie wyborczym i zdecydowali, że przewodnicz±c± zostanie Wiktoria z klasy VI, a jej zastępc± będzie Marcin z klasy VII??. Niech żyj±!?? ::zdjęcia

.: Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka według naszych dziewczyn?? ::zdjęcia

.: Sprz±tanie ¦wiata

Zawsze zaskakuje nas ilo¶ć ¶mieci...?? ::zdjęcia

.: Dzień Kropki

::zdjęcia

.: Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

No i zacz±ł się! Proszę Państwa, przedstawiamy nowy rok szkolny: 2019/2020 :-) Wszystkich go witaj±cych (w tym nowych pierwszaków) przywitała klasa pi±ta) :) ::zdjęcia

.: Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

- historyczne, bo "wypu¶cili¶my" pierwsz± ósm± klasę. Pożegnaniu towarzyszyło wiele wzruszeń... A wcze¶niej wakacje witały klasy młodsze - przedstawieniem przygotowanym przez klasę II. ::zdjęcia

.: Konkurs "Zielona pracownia 2019"

Wygrali¶my w konkursie na dofinansowanie utworzenia Szkolnej Ekopracowni pn. "Miło¶nicy Przyrody"!:) ::zdjęcia

.:XXIX Festiwal Twórczo¶ci Dzieci i Młodzieży w MDK nr 1 w Tychach

- w kategorii "zespoły muzyczne" (kategoria wiekowa 10 - 12 lat) wyst±piła klasa V - i zdobyła II miejsce! Gratulacje:) ::zdjęcia

.:Wizyta ks. biskupa Adama Wodarczyka

Przedstawiciele naszej społeczno¶ci spotkali się z księdzem biskupem, który odwiedził nasz± szkołę nosz±c± imię ¶w. Jana Pawła II. Uczniowie pokazali, że s± utalentowani, jak (nie przymierzaj±c) nasz patron :) ::zdjęcia

.:Poczta walentynkowa

- zorganizowana po terminie, bo w walentynki mieli¶my ferie:) ::zdjęcia

.:Tłusty czwartek

Tłusty czwartek - tradycja wprost uwielbiana przez naszych uczniów:) ::zdjęcia

.:Dzień otwarty

- pokazali¶my, że mamy klasę!:) ::zdjęcia

.:Dyskoteka walentynkowa klasy VIII

Klasa VIII potrafi i lubi się bawić - w kameralnym gronie dziewczęta zorganizowały zabawę: zadbały o wszystko - muzykę, zabawy, wyzwania, konkursy i poczęstunek. Jak widać: to nie mogło się nie udać ;) ::zdjęcia

.:Kreatywny odkrywca

Klasa5, a oddzielnie 6 i 7 pojechały na Uniwersytet ¦l±ski, aby w ramach projektu "Kreatywny Odkrywca" wzi±ć udział w warsztatach "W laboratorium chemicznym - jak pracuje chemik". Dosłownie: do¶wiadczali niezwykłych rzeczy:). Do domu wrócili z samodzielnie posrebrzon± probówk± i wyprodukowanym "glutkiem". Bardzo się podobało:) ::zdjęcia

.:Bal karnawałowy klas I-III

- zabawa była wy¶mienita! ::zdjęcia

.:Żywa lekcja historii

- przedstawiaj±ca w "pigułce" drogę Polski do odzyskania niepodległo¶ci. Jak zwykle wszyscy dobrze się bawili (zwłaszcza ci, którzy brali czynny udział w lekcji) ::zdjęcia

.:Spotkania opłatkowe

- ale najpierw jasełka (o ¶l±skim charakterze) w wykonaniu klasy VIII i czę¶ci klasy II :) ::zdjęcia

.:Strefa relaksu

Dzięki projektowi "Współkreacja szkolnych przestrzeni" obok biblioteki szkolnej powstała strefa relaksu dla uczniów - zaprojektowana i w pewnej mierze samodzielnie wykonana przez grupę uczniów z klas VI - VIII. ::zdjęcia

.: Kiermasz ¶wi±teczny

Już po: gor±cej (choć zimowej) atmosferze, dreszczyku emocji (czy uda mi się kupić upatrzon± ozdobę), pysznych ciastach, rozgrzewaj±cej herbatce, mini-loterii, fotobudce... - długo można wymieniać...
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego cudownego wydarzenia: dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy piekli, dziergali, sklejali, układali, dekorowali... :D ::zdjęcia

.: Mikołajki

Sporo ich było dzisiaj w szkole:) ::zdjęcia

.: Dzień Tańca

- kolejna miła tradycja - przecież trzeba te wczorajsze pierniki jako¶ spalić ;) ::zdjęcia

.: Dzień Pluszowego Misia/Dzień Piernika

Takie tradycje to my lubimy! :) ::zdjęcia

.: Akademia - 100. Rocznica Odzyskania Niepodległo¶ci

- klasa VI przygotowała występ zawieraj±cy informacje historyczne, nieco poezji i pie¶ni patriotyczne.
A wcze¶niej... nasza szkoła wł±czyła się do akcji "Bijemy Rekord dla Niepodległej". Celem tej inicjatywy było wspólne od¶piewanie 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 czterech zwrotek hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół w kraju i za granic±. Tak też uczynili¶my. Film na naszym profilu FB. ::zdjęcia

.: Potworna dyskoteka

Raz do roku, jesieni±, nasi uczniowie maj± ochotę zabawić się w "amerykańskim stylu". Samorz±d, wraz z pomocnymi dłońmi z klasy VIII, 8 listopada przygotował tak± imprezę ;-) ::zdjęcia

.: "Drzwi do wolno¶ci"

Nasze - szkolne :) ::zdjęcia

.: BohaterON

Bierzemy udział w akcji, która ma na celu zachowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim, uhonorowanie jego bohaterów i nawi±zanie z nimi kontaktu poprzez wysłanie kartki. ::zdjęcia

.: Dzień Spódnicy

-niektórzy o nim pamiętali:) ::zdjęcia

.: Dzień Pieczonego Ziemniaka

Wszyscy zrobili sobie mał± przerwę w lekcjach, by spróbować tego smakołyku, posiedzieć w pięknych okoliczno¶ciach przyrody, porozmawiać i napić się herbatki:) - wszystko dzięki naszemu Samorz±dowi Uczniowskiemu oraz rodzicom jego przewodnicz±cej:) Dziękujemy:) ::zdjęcia

.: Dzień Nauczyciela

- a wła¶ciwie jego niezwykle utalentowanych uczniów ;-) - tym razem z klasy III :-) Było fantastycznie - dziękujemy :) ::zdjęcia

.: Kreatywni odkrywcy

W ramach projektu ,,Kreatywni Odkrywcy" realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego uczniowie klasy IV przeżyli fantastyczn± przygodę wykonuj±c sami do¶wiadczenia chemiczne w prawdziwym laboratorium. W bezpiecznych warunkach, w specjalistycznych ubraniach i pod okiem pracowników naukowych rozpoczęli swoj± przygodę z chemi±. Zanim uczniowie przyst±pili do wykonywania do¶wiadczeń, wypełnili test z wiedzy o sprzęcie laboratoryjnym oraz o ¶rodkach ochrony. Uczniowie otrzymali profesjonalne informacje dotycz±ce nazw np. produkty, substraty czy reakcja. Nasi cudowni Odkrywcy sami zrobili do¶wiadczenie i otrzymali srebro z glukozy, a do domu zabrali zrobionego samodzielnie ,, glutka" :-) Kolor ,, glutka" był dokładnie taki, jak sami wybrali. ::zdjęcia

.: Wybory SU

No i mamy! - nowy Samorz±d Uczniowski:) - wybrany wła¶nie dzisiaj:) Gratulujemy, Jessico i Wiktorio:) ::zdjęcia

.: Dzień Chłopaka

Dziewczęta w naszej szkole nie zapominaj± o swoich kolegach, zwłaszcza, gdy nadchodzi Dzień Chłopaka:) - w różnych klasach zorganizowały im różne niespodzianki - od drobnych prezentów, po niewinne rozrywki i konkurencje... prawdziwy mężczyzna wszystko zniesie:) ::zdjęcia

.: Sprz±tanie ¦wiata

Co by to było, gdyby¶my ¶wiata nie sprz±tali... ::zdjęcia

.: Dzień Kropki

Kropki nie wychodz± z mody :) ::zdjęcia

.: Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dawno tyle klas (aż 8) nie witało nowego roku szkolnego. A wszystkich obecnych (zwłaszcza klasę I) przywitała klasa V :) ::zdjęcia

.: Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Nadszedł w końcu ten dzień - pożegnali¶my szkołę na dwa miesi±ce (hura!), poinstruowani przez klasę szóst±, jak najlepiej i najbezpieczniej spędzić wakacje:) ::zdjęcia

.: Klasa VI w Jastrzębiej Górze

Wspomnień czar z niezbyt odległej przeszło¶ci...:) ::zdjęcia

.: Festyn rodzinny

- z prawdziwie rodzinn±, cudown± atmosfer±. Nie mogło być inaczej - przy takim zaangażowaniu i frekwencji :-) Serdecznie dziękujemy wszystkim,którym się "chciało chcieć" i dzięki nim było jak było :-) - zaangażowanym rodzicom, dzieciom, nauczycielom, Kołu Gospodyń Wiejskich, Straży Pożarnej, Młodym Wilkom, pani Gogolok i jej podopiecznym, ekipie "od fryzur"... ::zdjęcia

.:Konkurs czytelniczy - "Jeżycjada - Pulpecja"

16 maja Hania, Jasia i Kamil z klasy szóstej wywalczyli 2. miejsce w niesamowicie trudnym i wymagaj±cym konkursie czytelniczym "Jeżycjada":) Brawo Oni! ::zdjęcia

.:Dzien Otwarty

28 lutego odwiedzili nas przyszli uczniowie pierwszej klasy, żeby osobi¶cie się przekonać, że nasza szkoła jest najlepsza:) ::zdjęcia

.:Walentynki

Listonosz każdego roku inny - ale poczta ta sama - walentynkowa! :) :* ::zdjęcia

.:Bal karnawałowy - klasy I-III

- zaroiło się od przebierańców... :) ::zdjęcia

.:Spotkania wigilijne

- jasełka, spotkania przy zastawionym stole, prezenty, kolędy... ::zdjęcia

.:JUMP CITY

Uczniowie klas IV - VII poskakali... ::zdjęcia

.: Kiermasz ¶wi±teczny

Bardzo klimatyczny, bardzo udany - z pięknymi ozdobami, pysznymi domowymi wypiekami, aromatyczn± herbat±, radosn± ¶wi±teczn± muzyk±... Dziękujemy wszystkim (dzieciom, rodzicom i nauczycielom), którzy się zaangażowali w organizację tego pięknego wydarzenia - to nasz wspólny sukces:) ::zdjęcia

.: Dzień Pluszowego Misia i Piernika

W skrócie: misie przyszły się naje¶ć pysznych pierników, którymi częstował Samorz±d Uczniowski;)
W szóstej klasie Mateusz zadbał o to, żeby koleżanki i koledzy mogli się naje¶ć tymi specjałami do syta:) ::zdjęcia

.: Dzień Tańca

Na korytarzach podczas przerw było wyj±tkowo gło¶no i rado¶nie;) ::zdjęcia

.: Dzień Kredki

- postanowili¶my uczcić ¶więto naszych małych kolorowych koleżanek:) Każdy je zna od przedszkola i ma choć jedn± w piórniku:) ::zdjęcia

.: Klasa VII w Teatrze STU

- uczniowie trafili tam wieczorem, żeby obejrzeć "Zemstę" Aleksandra Fredry - wszyscy byli pod wrażeniem doskonałego aktorstwa i zachwyceni spektaklem. Przy okazji odbyli mały wieczorny spacerek w jesiennej krakowskiej mżawce;) ::zdjęcia

.: Spotkanie z agam± brodat±

Lubimy takie lekcje:) Dzięki tej poznali¶my wiele szczegółów z życia jaszczurek:) ::zdjęcia

.: Jesienna paskudna, ponura dyskoteka

Wła¶ciwie nie taka paskudna i ponura (choć niektórzy uczniowie "przyłożyli się" do kostiumów) - było PIĘKNIE! Zabawa cudowna - dawno już takiej nie było. Przewodnicz±ca samorz±du i jej pomocnicy wspaniale się spisali. ::zdjęcia

.: Dzień Spódnicy

Skoro dziewczyny mog± obchodzić z chłopakami Dzien Krawata i Muszki, to chłopaki mog± obchodzić z dziewczynami Dzień Spódnicy (nic a nic nie ujmuj±c swojej męsko¶ci):) ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

Patrz±c na występ można stwierdzić, że te pierwszaki zapowiadaj± się na niezłych uczniów :) ::zdjęcia

.:Nasi uczniowie s± HAPPY!

- no bo kto by nie był, chodz±c do takiej szkoły:),
Wszystko widać i słychać o tutaj: ::film

.: Dzień Nauczyciela

- w kalendarzu jutro, ale uczniowie pospieszyli z życzeniami już dzisiaj. Dziękujemy:) ::zdjęcia

.: Żywa lekcja historii

Tym razem "na tapecie" był starożytny Rzym:) ::zdjęcia

.: Dzień Chłopaka

- obchodzony dzień wcze¶niej, ale tak jak należy;) ::zdjęcia

.: Wybory Samorz±du Uczniowskiego

W tym roku komisja wyborcza kr±żyła z urn± po klasach, by wszyscy zd±żyli oddać głos na jednego z trzech kandydatów. Po podliczeniu głosów okazało się, że przewodnicz±c± została Martyna z klasy VII, a jej zastępc± Paweł z klasy VI. Gratulujemy i życzymy (sobie) rychłego spełniania planów i obietnic!:) ::zdjęcia

.: Sprz±tanie ¦wiata

Wszystkich zdziwiło, ile ¶mieci (niezwykłej rozmaito¶ci) wynie¶li¶my z terenu obok pobliskiego parkingu... ::zdjęcia

.: Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

No i wrócili¶my po wakacjach do szkoły - we "wzmocnionym" składzie, bo mamy dziewiętna¶cioro pierwszaków :-) Życzymy sobie dużo siły i zapału do pracy - a także u¶miechu i rado¶ci na każdy jeden dzień nowego roku szkolnego :-) ::zdjęcia

.: Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Piękne, wesołe, pouczaj±ce, wzruszaj±ce... Również historyczne, bo po raz pierwszy szósta klasa nie opuszcza naszych murów. Witajcie wakacje!:) ::zdjęcia

.: Wycieczka klasy V

Pojechali¶my do Wisły, żeby wej¶ć na Stożek, a potem przej¶ć na Czantorię i zej¶ć do Ustronia :) Pokonali¶my prawie 18 km trudnymi górskimi szlakami! Brawo my:) ::zdjęcia

.: Dzień Sportu

W Dzień Dziecka nie było lekcji - za to klasy I - III pojechały do Jump World, a w IV - VI przeprowadzono rozgrywki w ringo. Piłkę do koszykówki wygrała klasa VI:) ::klasy IV-VI
::Jump World

.: Disney Disco!

¦wietna zabawa inspirowana filmami i bajkami Disneya, konkursy z nagrodami, super muzyka do tańca... - wszystko dzięki Asi i Martynie z klasy VI, które cał± imprezę ładnie wymy¶liły i z malutk± pomoc± zrealizowały:) ::zdjęcia

.: ¦wietliczaki ¶piewaj± swoim mamom:)

::film

.: Jeżycjada - "Noelka"

W tym roku leciutki spadek formy w tym niezwykle trudnym konkursie - ale ci±gle miejsce na podium - trzecie. No i kiedy¶ trzeba dać wygrać komu¶ innemu;) ::zdjęcia

.: Warsztaty lizakowe

Tak smacznych warsztatów jeszcze chyba u nas nie było:) ::zdjęcia

.: Pierwszy Dzień Wiosny

Obchodzony w naszej szkole od lat w podobny sposób - klasy IV - VI walcz± o Przechodni Puchar Wiosenny - cukierki w zestawie;) Zwycięzcy bior± wszystko. Choć wszyscy dzielnie walczyli i wykazywali się wol± walki (różnica punktów nie była duża), w tym roku wygrała klasa VI. ::zdjęcia

.: Dzień Kobiet

Mały wycinek ¶więtowania w naszej szkole:) ::zdjęcia

.: Dzień Otwarty

Kto przyszedł,ten już wie, jak fantastycznie jest w naszej szkole:)
Zanim Dzień Otwarty oficjalnie się rozpocz±ł, odbyła się licytacja cudnych laleczek uszytych w domach uczniów w ramach akcji UNICEF "Wszystkie kolory ¶wiata". Wszyscy obecni oddali głosy na (według nich) najpiękniejsze - i w konkursie ogólnopolskim startuje nasza balerina:) ::zdjęcia

.: Tłusty czwartek

Nasi uczniowie nie musieli i¶ć do sklepu po p±czki - same do nich przyszły ;) ::zdjęcia

.: Walentynki

Nasza tradycyjna walentynkowa poczta jest niezawodna!:) Zawsze jest na czas i zawsze wywołuje u¶miechy na twarzach adresatów:) ::zdjęcia

.: Bal karnawałowo-walentynkowy klas młodszych

::zdjęcia

.: Żywa lekcja historii

Tym razem dowiedzieli¶my się co nieco o rycerstwie z czasów rz±dów Władysława Jagiełły. ::zdjęcia

.: Relacja ze spotkania z rodzin± przy wręczaniu Szlachetnej Paczki

W sobotę, póĽnym wieczorem, przyjechali¶my do pani Gabrysi. Po tym jak wnie¶li¶my pierwsze pięć paczek, pani Gabrysia chciała zamkn±ć drzwi, my¶l±c, że to już koniec. Zdziwiła się bardzo, że pakunków jest znacznie więcej. Po zachęceniu otworzyła paczkę z butami dla Michasia. Otworzyła opakowanie i bardzo powoli przygl±dała się prezentowi. Jej uwagę zwrócił także wielki karton ze ¶rodkami czysto¶ci, zaczęła wyci±gać wszystko po kolei. Nie bardzo wierzyła, że wszystko dzieje się naprawdę. W sobotę pani Gabrysia pracowała, więc syn pojechał do babci i nie zd±żył wrócić do domu przed naszym przybyciem. Pokazali¶my pani Gabrysi gitarę dla syna i wtedy całe zakłopotanie i nerwy poszły w niepamięć, a zostały jedynie łzy wzruszenia. Zostawili¶my pani± Gabrysię z cał± gór± pięknie opakowanych prezentów z my¶l±, że niebawem wróci Micha¶ i także on będzie miał przyjemno¶ć z otwierania prezentów. Kilka dni póĽniej zadzwoniłam do pani Gabrysi i zapytałam jak jej wrażenia po otrzymaniu paczki - już na spokojnie. Powiedziała, że Micha¶ od niedzieli czyta gazetki z Pokemonami, dodała także, że wszystkie pary butów pasuj± idealnie.

CO CHCE PRZEKAZAĆ NAM WOLONTARIUSZ:
Cudowni uczniowie, rodzice, nauczyciele! Chciałam z całego serca podziękować za ogromne zaangażowanie jakie włożyli Państwo w przygotowanie prezentu. Paczka przerosła naj¶mielsze oczekiwania rodziny, zarówno pod względem jako¶ci prezentów, jak również jej wielko¶ci. Dziękuję, że dołożyli¶cie starań, aby wszystkie potrzeby rodziny zostały zaspokojone. Chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, że dla rodziny prezentem było wszystko, co dostali. Oboje znaleĽli co¶ tylko dla siebie. Pani Ewo, bardzo mi było miło współpracować z Pani± - koordynatorem i przedstawicielem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Życzę całej społeczno¶ci szkoły szczę¶liwego Nowego Roku! Pozdrawiam serdecznie, Karolina.

CO CHCE POWIEDZIEĆ OD SIEBIE RODZINA:
Pani Gabriela pragnie bardzo podziękować osobom, które stworzyły dla niej i dla Michała paczkę. Jej otrzymanie było dla nich ogromnym zaskoczeniem. Jako¶ć i ilo¶ć otrzymanych rzeczy, a także dodatkowe prezenty - gitara i bębenki, przerosły naj¶mielsze oczekiwania pani Gabrieli. Dzięki Waszej pomocy ich ¶więta były inne od poprzednich - po stokroć lepsze.

.: Wigilia w szkole

... i oczywi¶cie jasełka, po których nasi wyj±tkowo uzdolnieni uczniowie zaprezentowali swoje umiejętno¶ci. ¦piewali¶my też wspólnie kolędy, a potem rozeszli¶my się do klas dzielić się opłatkiem, raczyć się przygotowanym poczęstunkiem i obdarowywać się prezentami:) ::zdjęcia

.: Szlachetna paczka spakowana i odwieziona do magazynu

Tak jest - udało się, znowu!:) Wszystkie prezenty spakowali¶my w 42 paczki (nieopisana rola uczniów, zwłaszcza Asi i Martyny z klasy VI) i odwieĽli¶my do magazynu:) "Nasza" rodzina z pewno¶ci± przeżyje mnóstwo wzruszeń i rado¶ci przy rozpakowywaniu pudełek. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom, nauczycielom, pracownikom szkoły za udział w tej "szlachetnej" akcji:) ::zdjęcia

.: Kiermasz ¶wi±teczny

- w tym roku poszerzony o ¶wi±teczn± kawiarenkę:) Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział: za pyszne wypieki, piękne prace:) ::zdjęcia

.: Mikołajkowy wyjazd do JumpWorld

Taki sympatyczny prezent - i wszyscy mieli u¶miechy na twarzach:) ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

Kolejna klasa pierwszaków została przyjęta do braci uczniowskiej, a pomogli jej w tym uczniowie klasy czwartej:) ::zdjęcia

.: Dzień Pluszowego Misia

Każdego roku nasze misie nie mog± się doczekać tego dnia, zwłaszcza, że jest on poł±czony z Dniem Piernika:) Samorz±d Uczniowski poczęstował wszystkich pysznymi ciastkami i policzył wszystkie obecne dzi¶ pluszowe misie:) Po podzieleniu ich przez obecne tego dnia w klasie osoby wyszło, że najwięcej na jednego ucznia przypadło ich w klasie II (klasy młodsze) i IV (klasy starsze). ::zdjęcia

.: Szlachetna Paczka

Drodzy rodzice i dzieci!!!
Kolejny raz zapraszamy Was do wspólnej inicjatywy, jak± jest udział w największej akcji charytatywnej w Polsce - ci±gle uwrażliwiajmy nasze dzieci na potrzeby drugiego człowieka, pokazuj±c im jak wiele można zdziałać dziel±c się z potrzebuj±cymi oraz jak wiele dobra przynosi wspólne działanie dla innych. Tym razem spróbujemy przygotować ¶wi±teczn± paczkę dla samotnej mamy z dzieckiem

Opis rodziny:

Pani Gabriela (34 l.) wychowuje samotnie syna Michała (10 l.). Rozwiodła się z mężem, kiedy Michał miał 4 lata i przeprowadziła się do swoich rodziców. Rozwód był najlepszym wyj¶ciem z sytuacji, gdyż ci±głe pretensje i agresja powodowana alkoholem nie sprawiały, że pani Gabriela i Michał czuli się wówczas bezpiecznie. Sytuacja unormowała się, gdy zamieszkali z dziadkami Michała. Pani Gabriela pracowała, a w ci±gu dnia synem zajmowali się dziadkowie. W 2013 roku dziadkowie zmarli i od tego czasu pani Gabrysia wraz z Michałem mieszkaj± sami i radz± sobie we dwoje. Mama pracuje, często po 6 dni w tygodniu, żeby Michałowi zapewnić godne życie. Problemem jest również dług byłego męża (11 tysięcy zł), który musi spłacać pani Gabrysia. Pracuje ona na pełny etat i zarabia około 1800 zł, z czego komornik pobiera około 400 zł, opłaty za mieszkanie wynosz± około 800 zł. Na życie pozostaje 298 zł na osobę miesięcznie. Pani Gabriela jest bardzo zapracowana, a mimo wszystko potrafi znaleĽć czas na naukę i zabawę z synem. Bardzo lubi szyć i je¶li jest taka konieczno¶ć, także przerabiać ubrania. Najbardziej dumna jest z pasji Michała. 10-latek ma bardzo bogat± wyobraĽnię, potrafi odtworzyć postacie z bajek - szczególnie ulubione Pokemony - na papierze. Tworzy duże figurki formatu A4, kolorowe i pełne szczegółów. Potrafi opowiadać o każdym z pokemonów, podawać ich nazwy i działania, ma niesamowit± wyobraĽnię.

POTRZEBY RODZINY

Żywno¶ć trwała:
herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, m±ka.
Inne produkty żywno¶ciowe: kawa mielona, budyń, galaretki, kisiel, nutella, płatki czekoladowe, kakao, mleko UHT.

¦rodki czysto¶ci:
proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myj±cy, pasta do zębów, płyny czyszcz±ce, szampon, szczoteczka do zębów.

Obuwie
Michał:
Rodzaj obuwia: zimowe
Kategoria: dziecięce
Rozmiar: 33/34
Uwagi: najlepiej jakby nie były wi±zane
Michał
Rodzaj obuwia: przej¶ciowe
Kategoria: adidaski
Rozmiar: 33
Uwagi: kolor żółty.
Pomoce szkolne
farbki, papier kolorowy, bloki, kredki, plastelina.
Inne: bibułki kolorowe, mazaki, gumka, pędzle do malowania.

Wyposażenie mieszkania
koc, ręczniki, po¶ciel, poduszka.
Inne: po¶ciel na łóżko Michała 160 cm x 90 cm.

Inne potrzeby
Michał próbował swoich sił w grze na gitarze. Gdyby była taka możliwo¶ć to chciałby dostać gitarę i bębenki (2 poł±czone ze sob± - jeden mniejszy i jeden większy).

Specjalne upominki
Michał - figurki Pokemonów;
Gabriela - kosmetyki (np. krem pielęgnacyjny, tusz do rzęs, perfumy)

W/w rzeczy składamy do 9.12 na półpiętrze w I budynku szkolnym.
Zachęcamy WSZYSTKICH do aktywnego wł±czenia się w to przedsięwzięcie, by¶my mogli kolejny raz potwierdzić hasło naszej szkoły, iż jeste¶my "MAŁˇ SZKOŁˇ WIELKICH MOŻLIWO¦CI".

.: Dzień Tańca

W tym roku tańczyli¶my jak zwykle na przerwach - po prostu na korytarzach (choć klasie VI udało się też podczas lekcji). Zdecydowanie prym wiodła klasa IV :)
Filmiki do obejrzenia na naszym facebooku:) ::zdjęcia

.: Dyskoteka - "paskudy i potwory"

nasze szkolne paskudy i potwory postanowiły w końcu się ujawnić;) ::zdjęcia

.: Dzień Nauczyciela

z tej okazji klasa V przygotowała przedstawienie (zabawna fabuła plus brawurowo odegrane role uczniów), które zyskało same najlepsze recenzje wszystkich obecnych widzów. Dzięki nim w doskonałych humorach wracali¶my na lekcje:) ::zdjęcia

.: PRO¦BA:)

DRODZY MIESZKAŃCY WARTOGŁOWCA i wszyscy sympatycy naszej szkoły!:)
Zgłosili¶my się do programu wsparcia bibliotek szkolnych przez Empik, który zwrócił w tym roku uwagę na biblioteki w szkołach podstawowych, które s± często miejscem pierwszego kontaktu dzieci z literatur±. To tam najmłodsi "połykaj± haczyk", poznaj± niezwykłe historie, które rozbudzaj± wyobraĽnię.
Martyna i Asia z klasy VI wykonały wspaniał± pracę konkursow± na temat "Ksi±żki s± fajne i kropka!"
Teraz wystarczy, żeby do szóstego listopada jak największa ilo¶ć osób oddała CODZIENNIE jeden głos na tę pracę ::TUTAJ
W głosowaniu wyłonionych zostanie 10 szkół podstawowych. Każda z nich otrzyma po TYSIˇC:) sztuk wybranych przez siebie ksi±żek:)
Podarujcie swoim - NASZYM dzieciom dostęp do takiej frajdy!!! Namówcie rodzinę, znajomych, przypominajcie każdego dnia o głosowaniu.
Już udowodnili¶cie niejednokrotnie (kto ma najładniejszy ko¶ciół w Tychach? ;), że razem damy radę!!! :):)

.: Festyn rodzinny

... udał się wspaniale:) Było mnóstwo słońca, rado¶ci i atrakcji. Wymieńmy niektóre: malowanie twarzy, wplatanie we włosy kolorowych warkoczyków, robienie ogromnych baniek mydlanych, tworzenie biżuterii, pokazy aikido, samoobrony, tańca jazzowego wraz z krótk± lekcj±, pokazy ¶wietliczaków, przedszkolaków, cheerleaderek, ¶piew klas starszych, konkursy sportowe, konkurs kulinarny, potyczki rodzinne na temat naszego patrona, pyszne ciasto, kiełbaski z grilla... uff:) Najwięcej emocji wywołała chyba loteria fantowa, na koniec której zakupione losy powtórnie brały udział w losowaniu nagród specjalnych. Dzięki ofiarno¶ci rodziców, nauczycieli i sponsorów nagrody były naprawdę atrakcyjne:) Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w organizację i prowadzenie tej imprezy: ofiarodawcom, sponsorom, "cukiernikom", "artystom" ma¶ci wszelakiej;), wreszcie uczestnikom - ponownie potwierdziła się stara prawda: w mnogo¶ci siła!:) ::zdjęcia

.: Zaproszenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach

na warsztaty dla dobrych rodziców: ::czytaj więcej oraz do szkoły dla rodziców i wychowawców nastolatków ::czytaj więcej

.: Dzień Chłopaka

W naszej szkole dziewczyny jak zawsze pamiętały o swoich kolegach. Dzieliły się wszystkim co najlepsze: ofiarowały im miłe słowa, słodkie i pachn±ce upominki, a szóstoklasistki nawet... swoje sukienki;) ::zdjęcia

.: Wybory Samorz±du Uczniowskiego

...odbyły się 28 wrze¶nia. Bardziej przekonał uczniów Dominik z klasy VI - i został wybrany na przewodnicz±cego samorz±du. Maja z klasy IV została jego zastępczyni±. Gratulujemy:) ::zdjęcia

.: List Rzecznika Praw Dziecka z okazji ¦wiatowego Dnia Orderu U¶miechu

::czytaj więcej

.: Spotkanie z autorem

...ksi±żek o niesfornym kocie Cukierku odbyło się w naszej szkole 19 wrze¶nia. Waldemar Cichoń rozpocz±ł je opowie¶ci± o autentycznym Cukierku, który mieszka z jego rodzin± i dostarcza wiele "materiału" na kolejne tomy, następnie przeczytał fragment jedenj z ksi±żek i odpowiadał na pytania uczniów. Na koniec podpisywał zakupione przez dzieci egzemplarze. ::zdjęcia

.: Drodzy rodzice!

Prosimy Was o pomoc w zorganizowaniu loterii fantowej podczas zbliżaj±cego się szkolnego festynu rodzinnego, który odbędzie się 1 paĽdziernika. Wasze wsparcie miałoby polegać na dostarczeniu do szkoły fantów - przedmiotów nowych b±dĽ nie (ale niezniszczonych) pamiętaj±c, że maj± ucieszyć losuj±cych - może Was samych:)
Z góry serdecznie dziękujemy:)

.: Budżet partycypacyjny

Drodzy mieszkancy Wartogłowca,
głosujcie na projekty dotycz±ce otoczenia naszej szkoły! Jeden to wykonanie monitoringu placu zabaw oraz terenu naszej szkoły, drugi to budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku. Szczegóły pod tymi linkami: ::monitoring
::minibieżnia

.: Informacja

na temat możliwo¶ci uzyskania bezpłatnego biletu szkolnego dla dziecka ::czytaj więcej ::druk

.: Informacja

na temat podręczników w roku szkolnym 2016/2017 ::czytaj więcej

.: Informacja

Młodziezowy Dom Kultury nr 2 w Tychach zaprasza dzieci na zajęcia ::czytaj więcej

.: Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

I nie wiadomo jak i kiedy minął kolejny rok nauki... "Mistrzem ceremonii" w klasach starszych była klasa VI, wspominająca swoją karierę szkolną poprzez odegranie klasowych scenek, przytoczenie wspominkowych historii i obejrzenie prezentacji multimedialnej z całych sześciu lat pobytu w naszej szkole (nie widzieli jej wcześniej nawet sami zainteresowani). Potem, drobnym prezentem i miłym słowem, z absolwentami pożegnała się przyszłoroczna klasa VI i nastapiło wręczenie nagród najlepszym uczniom w szkole. Pani dyrektor wręczyła też listy gratulacyjne i podziękowanie za współpracę i wsparcie "zasłużonym" rodzicom. Kolejnym punktem było wręczenie upominków naszym unihokejowym mistrzyniom i przedstawienie dwóch układów tanecznych przez nasze szkolne "Gaduły":) ::zdjęcia

.: Ósma Ósemkowa Noc Odkrywców

Niezmiennie: super-fajna:) ::zdjęcia

.: Dzień pomalowanej twarzy

Bo pomalowana twarz to jest coś, co dziecko (nawet starsze) bardzo lubi:) ::zdjęcia

.:Informacja

Zebranie rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 28 czerwca o godz. 16:30.

.:Dyplomy:)

- po pierwsze: certyfikat uczestnictwa w XXVI ogólnopolskiej pielgrzymce sportowców na Jasną Górę::pokaż
- po drugie: ogólnopolskie wyróżnienie za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację dla pani Dyrektor ::pokaż i pana Marka Andrzejewskiego ::pokaż

.: Wycieczka do Afrykarium we Wrocławiu

- pojechali na nią uczniowie klas starszych. Z początku byli przerażeni dość wczesną porą zbiórki (6:45) - ale ostatecznie wszyscy dali radę wstać:) Afrykarium zrobiło na wszystkich duże wrażenie - a w samym ZOO hitem okazały się... kozy w mini-zoo:) Wróciliśmy po 15 godzinach, wzbogaceni o nowe przeżycia i zubożeni o zaledwie jedną kurtkę (plecak udało się "odratować") ;) ::zdjęcia

.: Dzień Sportu

- zorganizowany został w Dzień Dziecka. Uczniowie wszystkich klas (oddzielnie klasy młodsze i starsze) uczestniczyli w konkurencjach sportowych: indywidualnych i zespołowych. Rywalizacja była zacięta, ale fair-play:) ::zdjęcia

.: Rejonowy Konkurs "Sw. Jan Paweł II - pielgrzym nadziei"

- odbył się w naszej szkole. Konkurs ten był jednym z etapów międzyszkolnej, tyskiej innowacji pedagogicznej „ ŚwięTy w Służbie Nieugięty, czyli ślady miłości w szarej codzienności”, do której nasza szkoła przystąpiła jako współuczestnik. Jednym z wymogów tego uczestnictwa była właśnie organizacja międzyszkolnego konkursu wiedzy o patronie naszej szkoły – św. Janie Pawle II. W konkursie wzięło udział 11 tyskich szkół podstawowych, które reprezentowały dwuosobowe drużyny uczniów klas IV. Rywalizacja między drużynami była bardzo zacięta, a poziom wiedzy uczestników konkursu bardzo wysoki i wyrównany, o czym może świadczyć fakt, że różnica punktowa między I, II a III miejscem wynosiła tylko 1 pkt. Było też dużo dobrej zabawy. Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej nr 37, II miejsce zajęła SP nr 6, a III m-ce zajęła SP nr 35. Oprócz zwyczajowych nagród i dyplomów dla finalistów, wszyscy uczestnicy konkursu (również nauczyciele, opiekunowie drużyn), otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, wśród których znalazły się też różańce. To był ulubiony prezent Jana Pawła II, którym obdarowywał swoich gości. Poświęcenia różańców od razu dokonał ks. Antoni Owczarek - proboszcz parafii św. Józefa Robotnika na Wartogłowcu, obecny na konkursie. Nasz proboszcz brał też udział w pracach komisji konkursowej. Dodatkowo, finaliści konkursu pojadą razem z naszą szkołą do muzeum Jana Pawła II w Wadowicach w przyszłym roku szkolnym. ::zdjęcia

.: Rejonowy Konkurs Czytelniczy Jeżycjada - "Brulion Bebe B."

- Ponowne ZWYCIĘSTWO! :-) Jesteśmy dumni tym bardziej, że konkurs (jak już wiemy) do łatwych nie należy (przypomnijmy: obowiązuje niezwykle szczegółowa znajomość kolejnej książki (i jej bohaterów) z serii "Jeżycjada" Małgorzaty Musierowicz, umiejętność odnalezienia na mapie Poznania miejsc opisanych w lekturze, odegrania wylosowanej scenki, a w tym roku trzeba było jeszcze upiec - i dostarczyć - murzynka wedlug przepisu jednej z bohaterek). Kalina, Nikola i Karolina z klasy VI podołały każdemu z tych wyzwań (opłaciły się wielogodzinne przygotowania), choć na plecach było czuć oddech konkurencji ::zdjęcia

.: Występ w Cielmicach

7 maja w Cielmicach odbył się festyn, na którym występowała nasza szkolna grupa taneczna "Gaduły". Dziewczyny trenuje instruktorka MDK - Anna Gogolok. Była z nich bardzo dumna, co nie dziwi, bo są świetne ::zdjęcia

.: DISCO 80's

W tym roku na wiosennej dyskotece królowała muzyka i styl z lat osiemdziesiątych:) ::zdjęcia

.: Mistrzynie:)

Miło nam ogłosić, że drużyna złożona z dziewcząt klas V-VI, zwyciężyła najpierw w powiatowych, potem rejonowych igrzyskach w unihokeju. Brawo! :-) ::zdjęcia

.: Sprawdzian szóstoklasisty

- przebiegł bez przeszkód. Teraz tylko czekać na wyniki - oby jak najlepsze:) ::zdjęcia

.: Obchody Pierwszego Dnia Wiosny

- może nie bardzo widać, ale już jest! Wiosna! "Pięknieje wokół świat, znów nam ubyło lat" - wyśpiewaliśmy najradośniej jak potrafiliśmy :-) Klasy starsze konkurowały ze sobą o słodki wiosenny puchar wykonując najróżniejsze zadania ("rzutem na taśmę" wygrała klasa IV), a młodsze w pięknym, barwnym korowodzie poszły topić Marzannę - bo tradycja musi być!
Gratis: najlepszy tego dnia napisany wiosenny wiersz klasy VI (z użyciem określonych słów):
Przyszła wiosna
pachnąca jak sosna.
Puściła pąki,
z których wyleciały bąki.
Nagle zawiał wiatr,
który doleciał do Tatr.
Spadł kapuśniaczek,
aż wystraszył się ślimaczek.
Nagle zaczęła się burza
i powstała kałuża.
Przyszedł marzec,
który wyciągnął garzec.
Powiedział "hokus-pokus"
i pojawił się krokus.
::zdjęcia

.: Wyniki Międszyszkolnego Konkursu Plastyczno-Poetyckiego "Mam kota na punkcie kota"

Jury nie miało łatwego zadania - przyszło mnóstwo pięknych i ciekawych prac. Niestety, nie wszystkie spełniały warunki regulaminu i pomimo ich urody nie mogły zostać zakwalifikowane. Oceniana była kreatywność, oryginalność, staranność wykonania, bezpretensjonalność, korelacja pracy plastycznej ze stworzonym wierszem.
Zwycięzcy:
Klasy I-III:
I miejsce: Paweł Świeca, klasa I SP 1 w Tychach
II miejsce: Oskar Hachuła, klasa I SP 8 w Tychach
III miejsce: Nina Kubara, klasa I SP 40 w Tychach
Ponadto jury przyznało w tej kategorii wiekowej wyróżnienie: Kacper Ochlik, klasa I SP 8 w Tychach
Klasy IV-VI:
I miejsce: Maja Żmuda, klasa Va SP 7 w Tychach
II miejsce: Julia Zawada, klasa Vb SP 7 w Tychach
III miejsce: Patrycja Ratka, klasa V SP 4 w Tychach
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom GRATULUJEMY:) ::zdję?cia

.: Dzień Kobiet

- młodzi panowie zachowali tradycję - kwiaty, słodycze, "pachnidełka"... :) ::zdjęcia

.: Siódma Ósemkowa Noc Odkrywców

- ubarwiona ś¶piewem karaoke i mega pizz±:) ::zdjęcia

.: Poczta walentynkowa

- jak zwykle, mniej więcej w tym samym czasie zimowej pory roku, szkolny "posłaniec miłości" jest na posterunku:) ::zdjęcia

.: Spotkania wigilijne

- odbyły się w każdej z klas, z mniej lub bardziej świątecznym menu i prezentami :) Następnie wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, by wspólnie wyśpiewac świąteczną radość - prawdziwy jej gejzer stanowiła klasa III:) ::zdjęcia

.: Jasełka

W tym roku przygotowała je klasa V, pod kierownictwem pani katechetki. ::zdjęcia

.: Kiermasz świąteczny

- było fantastycznie :) Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wspomogli nas dostarczając pyszne wypieki i piękne prace będące dziełem ich rąk. Chętne dzieci również stworzyły w szkole co nieco:) Bez Was nie byłoby tak, w świąteczny sposób, obficie :) ::zdjęcia

.: Szlachetna Paczka spakowana!

Kochani, znowu się udało! :-) Rzeczy, które ofiarowaliście zostały spakowane w 19 paczek i odwiezione do magazynu w Gimnazjum nr 3 w Tychach. Pani Laura na pewno będzie szczęśliwa - wszystko dzięki wspólnemu działaniu. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym osobom:) ::zdjęcia

.: Szlachetna Paczka - akcja trwa!

Ponownie pragniemy zaprosić Państwa do wspólnej inicjatywy jaką jest udział w największej akcji charytatywnej w Polsce pn. "SZLACHETNA PACZKA". Poprzez udział w akcji chcemy uwrażliwić nasze dzieci na potrzeby drugiego człowieka, pokazując im jak wiele można zdziałać dzieląc się z potrzebującymi oraz jak wiele dobra przynosi wspólne działanie dla innych.
Tym razem próbujemy przygotować świąteczną paczkę dla młodej, ale schorowanej P. Laury, która wygrała walkę z nowotworem tarczycy. Pani Laura ma 31 lat, jednak wciąż walczy z wieloma schorzeniami, a w związku z kosztownym leczniem brakuje jej środków do życia. Potrzebne więc będą konkretne rzeczy, które wolontariusze szlachetnej paczki zestawili jako najważniejsze:
1. Herbata, ryż, Kasza, makaron, mąka, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, warzywa w puszkach, płatki owsiane, owoce w puszkach, soki, mleko, potrawy gotowe (w słoikach), pasztety, słodycze.
2. Proszek do prania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, szampon, pasta do zębów, mydło/żel myjący, krem Nivea/balsam;
3. Kurtka zimowa, czapka, szalik, rękawiczki, skarpetki, sweter - rozmiar 52, wzrost 172, ciemne kolory;
4. Buty zimowe, rozmiar 40
5. Zeszyty, przybory do pisania, kołdra, koc, kosz na pranie;
6. Pani Laura ucieszyłaby się z torby (na długim pasku)
Potwierdźmy kolejny raz, motto naszej szkoły, iż jesteśmy "MAŁĄ SZKOŁĄ WIELKICH MOŻLIWOŚCI"
Produkty składamy do 11.12 na półpiętrze w I budynku szkolnym

.: Dzień Pierniczka i Pluszowego Misia

- dwie najsłodsze rzeczy jednego dnia:) A najlepsi szkolni przyjaciele pluszowych misi?w to uczniowie klasy II i VI:) ::zdjęcia

.: Dzień Tańca

- a "królowymi" tego dnia by?y dziewczyny z klasy V:) ::zdjęcia

.: Dzień Nauczyciela

Tego dnia klasa V zapewni?a nam swoim wystapieniem sporą dawkę humoru:) Nastę?pnie klasa szósta przedstawiła montaż poetycki z okazji Dnia Papieskiego. ::zdjęcia

.: Żywa lekcja historii

- tym razem bliżej przyjrzeliśmy się czasom Bolesława Chrobrego. Jak zwykle podczas tych lekcji, nieźle się ubawiliśmy:) ::zdjęcia

.: Wybory Samorz±du Uczniowskiego

odbyły się 22 września. O "fotel" przewodniczącej ubiegały się dwie kandydatki z klasy VI: Karolina i Nikola. Po zapoznaniu się z programami wyborczymi i przyzwyczajeniu się do widoku plakatów wyborczych, uczniowie całej szkoły zdecydowali w tajnym (oczywiście) głosowaniu, że przewodniczącą SU zostaje Karolina, a tym samym Nikola będzie jej zastępczynią. Dziewczyny z pewnością zgodnie zewrą szyki i wspólnie zdziałają wiele dobrego:) ::zdjęcia

.: Sprz±tanie Ś¶wiata

Naszym całym światem jest Wartogłowiec ;) - i w piątek tu właśnie sprzątaliśmy. ::zdjęcia

.: Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016

Ledwo się poprzedni rok szkolny skończył, a już zaczyna się kolejny... Ale nie ma powodów do zmartwień - nowy rok to nowe możliwości, pomysły i działania. A to, że podczas przedstawienia jeden z uczniów piątej klasy przewidywał "niezły wycisk" ze strony nauczycieli... cóż - czas pokaże;) ::zdjęcia

.: Zakończenie roku szkolnego

- odbyło się "na dwie raty", bo ciężko nam wszystkim pomieścić się jednocześnie na sali gimnastycznej. Najpierw wakacje przywitały klasy I-III, a następnie ze szkołą pożegnała się klasa VI, która "tańczy, śpiewa, recytuje" :-) Wszyscy się wzruszali i uśmiechali oglądając ich "karierę szkolną" przedstawioną w prezentacji multimedialnej i podczas tradycyjnego pożegnania ich przez klasę V. Potem pozostało tylko wręczenie nagród najlepszym (a było ich wielu), obsypanie młodszych klas cukierkami przez szóstoklasistów (kolejna miła tradycja), wpisanie się do pamiątkowych dyplomów absolwenta i... WAKACJE!:) ::zdjęcia

.: Obchody 130. rocznicy powstania naszej szko?y

... i nadanie jej imienia św. Jana Pawła II - wszystko odbyło się bardzo uroczyście i według planu: najpierw odbyła się msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Wodarczyka, a następnie, na terenie szkoły, nastąpiła część oficjalna (przemówienia, odsłonięcie pamiątkowej tablicy). W części artystycznej (już nie tak uroczystej ;) ) pokazały się przedszkolaki, uczniowie i absolwenci naszej szkoły - wszyscy utalentowani i fantastyczni :) "Wisienką na torcie" był rewelacyjny występ równie utalentowanych i fantastycznych rodziców naszych uczniów :-) - przygotowali zabawną wersję "Kota w butach". Oprócz tego towarzyszyło nam mnóstwo gości, którzy sprawili, że ten dzień był jeszcze weselszy i bardziej atrakcyjny: dzięki nim wszyscy chętni mogli sobie pomalować pięknie buzie, zapleść kolorowe warkoczyki, zjeść popcorn, watę cukrową, kiełbasę z grilla, napić się bubble tea, "wyżyć się artystycznie" na wielkim ekranie, poczęstować się pysznym ciastem upieczonym przez nasze niezastąpione mamy i Koło Gospodyń Wiejskich, pograć z koszykarzami naszej tyskiej drużyny czy z zawodnikami "Falcons", poskakać i pozjeżdżać na "dmuchańcach", odwiedzić przenośne planetarium, potańczyć z TITO... - ciężko wszystko zliczyć.Całość zakończyła zabawa taneczna i piękny pokaz fajerwerków :) BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM OSOBOM W PRZYGOTOWANIE TEGO WYJĄTKOWEGO DNIA - BEZ WAS BY SIĘ NIE UDAŁO!:) ::zdjęcia

.: Wycieczka klasy VI

Szóstoklasiści pojechali na dwudniową wycieczkę do Wisły i Ustronia. Plan był taki: zdobyć Stożek, Czantorię, kupić Lentilky :), pojeździć na torze saneczkowym, "przedeptać" Wisłę i Ustroń, zrobić ognisko, niewiele spać, podróżować siedząc na podłodze pociągu, skonsumować dużo zupek chińskich - niekoniecznie dokładnie w tej kolejności :), dobrze się bawić i prawie wszędzie nosić swoje duże plecaki :) Plan został wykonany z nawiązką i rasowi piechurzy powrócili zadowoleni (choć zmęczeni) do swoich domów:) ::zdję?cia

.: Szkolny turniej unihokeja

...odbył się 3 czerwca. Klasy IV-VI wytypowały swoje drużyny, które rozegrały kilka emocjonujących meczów. Pozostali zażywali rekreacji na świeżym powietrzu w przez siebie wybrany sposób. Gdy wszyscy się nieco zgrzali i zmęczyli - do usług były wiadra z wodą ;) oraz pyszne drożdżówki ufundowane przez rodziców Patryka z VI klasy - dziękujemy :) - A puchar zdobyła klasa V:) ::zdjęcia

.: Konkursy - Dzień Ziemi

23 kwietnia w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbyły się konkursy przyrodniczo-ekologiczne. Chętni uczniowie klas IV - VI wzięli udział w Konkursie Ekologicznym (test).
I miejsce zdobyła Julia Zimna - uczennica (klasa VI)
II miejsce zdoby?a Paulina Zgryzek (klasa VI)
III miejsce - Wiktoria Siemieniak (klasa VI).
Uczniowie klas I - VI mogli wziąć udział w następujących konkursach:
1) "Ratujmy planetę" - konkurs na pracę plastyczną z wykorzystaniem odpadów wtórnych.
I miejsce - Oliwia Zezula kl I
II miejsce - Kaja Żerdzińska i Janina Kucyper kl III
III miejsce - Hanna Wybraniec i Paweł Witkowski kl III
2) Konkurs fotograficzny "Przyjaźni Ziemi"
I miejsce - Zofia Paj?k kl I
3) Konkurs fotograficzny "Pierwsze oznaki wiosny"
I miejsce - Zofia Pająk klasa I
II miejsce - Aleksander Gurgul klasa II
III miejsce - Martyna Froehlich kl I
::zdjęcia

.: Planet Expres

Znów przybyło do nas fantastyczne przenośne planetarium. W nietypowy sposób poznaliśmy kolejne tajemnice kosmosu - a także niektóre prawa fizyki:) ::zdj?cia

.: Powiatowy Konkurs Czytelniczy "Jeżycjada - Opium w rosole"

- a kto go wygrał? - MY! :) Tak konkretnie to Karolina z klasy V oraz Marcelina i Paulina z klasy VI. Razem stworzyły wspaniałą drużynę - jak się okazało, najlepszą w powiecie :) A nie było łatwo - najpierw niezwykle uważnie przeczytały wyżej wymienioną książkę, potem przez kilka tygodni żmudnie powtarzały sobie jej najdrobniejsze szczegóły. Ale to nie wszystko - dokładnie poznały życiorys autorki, topografię Poznania, w którym rozgrywa się akcja lektury i namalowały piękny portret jednej z bohaterek. Na miejscu błysnęły jeszcze aktorskimi umiejętnościami interpretowania tekstu. Jak się okazało - wysiłek się opłacił i nawet 13. numer drużyny w niczym nie zdołał przeszkodzić ;) GRATULACJE!:) ::zdjęcia

.: Kubki okolicznościowe

Zachęcamy do kupna jednego - lub obu :-) ze wzorów kubka okolicznościowego wyprodukowanego z okazji 130 "urodzin" naszej szkoły. Każdy nasz uczeń i absolwent z pewnością zapragnie taki mieć. Edycja limitowana! :-) Chętnych zapraszamy do szkoły. Cena - 20 zł. ::zdjęcia

.: the 70's DISCO!

Takiej imprezy jeszcze w naszej szkole nie było - no, chyba, że w latach siedemdziesiątych ;-) Długo się do niej przygotowywaliśmy i z łatwością przenieślismy się w czasie za pomocą stylizowanych strojów, fryzur, dekoracji sali - i oczywiście muzyki. Tego wieczora niepodzielnie rządziło DISCO - a jego gwiazdą został Michał z klasy VI :-) Serdecznie dziękujemy rodzicom Martyny z klasy V i Marceliny z klasy VI za pomoc w organizacji tego niepowtarzalnego wieczoru:) ::zdjęcia

.: Żywa lekcja historii

21 kwietnia odbyła się w naszej szkole kolejna żywa lekcja historii. Tym razem poznaliśmy się bliżej z polską szlachtą i czasami, w której żyła. Zabawa była przednia:) ::zdjęcia

.: Sprawdzian szóstoklasisty

No i nadszedł w końcu ten dzień - dzień sprawdzianu (i to na zupełnie nowych zasadach). Przed egzaminem trochę nerwów było (rzecz jasna i zrozumiała) - ale po pierwszej części wszyscy byli uśmiechnięci i można się było zrelaksować :-) Potem poszło juz z górki :-) Nasi szóstoklasiści opuścili szkołę w całkiem niezłych humorach:) ::zdjęcia

.: Pierwszy Dzień Wiosny

Jakie wagary sa najlepsze? - Kontrolowane :-) Właśnie na takich były klasy starsze - dzięki ofercie TITO DANCE STUDIO. Rafał TITO Kryla spowodował, że nabyliśmy nieco "kocich ruchów" i ogromnej chęci do tańczenia (a tutaj objawiły się prawdziwe "gwiazdy" :-) ). Po wysiłku fizycznym i spacerze należało uzupełnić kalorie, co też uczyniliśmy w jednej z popularnych restauracji. Wiosenna pogoda dopisała, humory też, nie było zwykłych lekcji - weekend pięknie się zaczął ;-) A klasy młodsze? - musiały zadbać, żeby zima nie wróciła i odpowiednio zajęły się Marzanną:) ::zdjęcia

.: Wszystkie Kolory Ś¦wiata - głosowanie na najbardziej oryginaln± laleczkę

Na naszą kowbojkę Jane głosujemy tutaj: https://apps.facebook.com/unicef-kolory-swiata/galeria.powieksz?lalka=134 w dniach 10.03.2015 r. (godz. 11:00) - 16.03.2015 r. (godz. 11:00). Każdy uż?ytkownik Facebooka może oddać tylko jeden głos na wybraną laleczkę. Zmobilizujcie rodzinę, przyjaciół, sąsiadów - i klikajcie:)

.: Dzień Kobiet

W naszej szkole panowie zawsze pamiętają o paniach w dniu ich święta:) ::zdjęcia

.: Dzień otwarty

24 lutego można było naocznie przekonać się, jak w naszej szkole jest fajnie
Na koniec odbyła się licytacja uszytych przez dzieci laleczek w ramach akcji UNICEFu "Wszystkie Kolory Świata", która ma na celu zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwia zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwala na uratowanie mu życia. Rodzice i dzieci stanęli na wysokości zadania - uszyli 28 pięknych laleczek - prawdziwych indywidualności, a potem wszystkie przygarnęli wpłacając hojne darowizny na afrykańskie dzieci. Zebrano 664 zł! :-) Odbyły się też wybory najwspanialszej lalki - głosując, zgromadzeni uznali za taką fantastyczną kowbojkę Jane, stworzoną w domu Jasi z klasy III. Zostanie ona zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu na najbardziej oryginalną laleczkę projektu
Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę będzie prowadzony na oficjalnym fan page'u projektu na portalu społecznościowym Facebook. Fan page (www.Fanpagefacebook.com/UNICEFwszystkiekoloryswiata) będzie aktywny dla głosujących w dniach 10.03.2015 r. (godz. 11:00) - 16.03.2015 r. (godz. 11:00). G?osujcie! ::zdjęcia

.: Poczta walentynkowa

To, że Walentynki wypadły w tym roku w ferie, nie oznacza, że swoją działalność zawiesić miała nasza poczta walentynkowa. Jak widać mnóstwo osób miało potrzebę skorzystać z jej usług :-) W roli głównego posłańca - przewodniczący SU:) ::zdjęcia

.: Pi±ta Ósemkowa Noc Odkrywców

- to kolejna niezwykle udana impreza pod hasłem "piżama party" :-) Nie było czasu na nudę - na sen też niewiele zostało;) ::zdj?cia

.: Bal karnawałowy

na którym to poprzebierani uczniowie klas młodszych świetnie się bawili i zajadali smakołyki:) ::zdjęcia

.: Szkolna wigilia

Dzień rozpoczęła szósta klasa świetnymi jasełkami, następnie odbyło się wspólne kolędowanie pod przewodnictwem kolejnych klas:) Potem można już było udać się z wychowawcami do swoich sal, dzielić się opłatkiem, składać życzenia, wymieniać się upominkami, cieszyć się swoim towarzystwem i pałaszować przyniesione smakołyki:) WESOŁYCH ŚWIĄ?T! ::zdjęcia

.: Kiermasz ¶wi±teczny

...już za nami. Mogliśmy się ponapawać bożonarodzeniową atmosferą wyczarowaną za pomocą pięknej dekoracji, cudnych ozdób świątecznych, przepysznych wypieków (dziękujemy mamom:-)) i wspaniałej muzyki. ::zdjęcia

.: SZLACHETNA PACZKA spakowana!

- a właściwie 24 paczki:) - a to wszystko dzięki Wam! Zgromadziliśmy wszystkie potrzebne naszej rodzinie rzeczy - a nawet więcej:) Paczki zostały odwiezione do magazynu zorganizowanego w SP 17 w Tychach. Stamtąd wolontariusze dostarczą je pani Kasi. Dziękujemy serdecznie za wspólne zaangażowanie, znów pokazaliśmy, że możemy wiele! Jesteśmy pewni, że pani Kasia i jej syn Tomek będą mieć piękne święta - przede wszystkim dlatego, że będą mieć świadomość, że na świecie są ludzie tacy, jak Wy:) A więc - witajcie w Drużynie SZLACHETNEJ PACZKI! ) zobacz certyfikat Razem zmieniamy świat na lepsze: ::zdjęcia

.: Mikołajki w kinie

6 grudnia udaliśmy się do kina na "Wielka szóstkę" - film godny polecenia:) Ale to nie była jedyna atrakcja - wiadomo, że tego dnia łatwo spotkać św. Mikołaja :-) Ten w kinie częstował słodyczami :) Mogliśmy również dekorować pierniki (którymi zostaliśmy obdarowani) oraz skorzystać z usług pań malujących twarze:) ::zdjęcia

.: Andrzejki - klasy młodsze

- jak tradycja każe - wróżby i zabawa:) ::zdjęcia

.: Warsztaty - mikroskopowanie dla klasy I

- z pomocą uczniów klasy VI - Michała i Macieja, uczniowie klasy pierwszej mieli okazję poznać budowę mikroskopu, zasady mikroskopowania oraz samodzielnie przekonać się jak wyglądają pod mikroskopem różne częci tkanki i narządy zwierząt, krew, organizmy niewidoczne gołym okiem t.j. rozwielitka. ::zdjęcia

.: SZLACHETNA PACZKA

Drodzy rodzice i dzieci!!!
Ponownie pragniemy zaprosić państwa do wspólnej inicjatywy, jaką jest udział w największej akcji charytatywnej w Polsce - chcemy uwrażliwić nasze dzieci na potrzeby drugiego człowieka, pokazując im jak wiele można zdziałać dzieląc się z potrzebującymi oraz jak wiele dobra przynosi wspólne działanie dla innych. Tym razem spróbujemy przygotować? świąteczną paczkę dla niepełnosprawnej mamy z dzieckiem z Tychów

Opis rodziny
P. Kasia (37 l.) wraz z synkiem Tomkiem (lat 4) żyją bardzo skromnie. Do niedawna rodzina musiała utrzymać się z renty socjalnej, zasiłku alimentacyjnego oraz z zasiłków z MOPS-u. Jednak Pani Kasia, mimo poruszania się na wózku, nie poddała się sytuacji i dorywczo podjęła pracę - dojeżdża do niej autobusem kilkanaście kilometrów na 4 godziny w tygodniu. Tomek od niedawna jest przedszkolakiem, mama jest z niego bardzo dumna, stara się z całych sił zapewnić dziecku dobry start. Mimo wielu ciężkich doświadczeń oraz niepełnosprawności pani Katarzyna jest bardzo samodzielna i wesoła. Uskarża się jednak na samotno??. Wśród najważniejszych potrzeb Pani Kasia wskazuje na żywność trwa??, środki czystości oraz mop do mycia podłogi, który ułatwiłby jej codzienne porządki w domu.
Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione.

Potrzeby rodziny:

- żywność trwała:
herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, warzywa w puszkach.
Inne produkty żywnościowe: płatki śniadaniowe, owoce w puszkach, kisiel, mleko, budy?, soki do wody, soki owocowe, słodycze.
- środki czystości:
proszek do prania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń, szampon, pasta do zębów, mydło/?el myjący
Inne: mokre chusteczki, ręczniki papierowe, art. higieniczne dla dzieci.
- Odzie?:
- Tomek
Rodzaj odzieży: przejściowe
Kategoria: dres
Rozmiar: 110/116
Kategoria: rajstopy
Rozmiar: 116/122.
- p. Katarzyna
Rodzaj odzieży: przejściowe
Kategoria: bluzka luźna
Rozmiar: 42/44.
- Pomoce szkolne:
bloki, papier kolorowy, klej, modelina, papier ksero ryza, kolorowanki.
- Wyposażenie mieszkania:
Kołderka dla Tomka w autka, miski na zup? i talerze - takie, które można włożyć do mikrofalówki - bez nadruku.
- Inne potrzeby:
Mop - obecny się złamał, a w sprzątaniu jest mi wygodnie korzystać z mopa.
- Specjalne upominki:
Tomek marzy o strażaku (policjancie), pani Kasia ucieszyłaby się z perfum (niesłodkich).

W/w rzeczy składamy do 13.12 na półpiętrze w I budynku szkolnym
Dodatkowych informacji udzielaj? P. Ewelina i P. Ewa ze świetlicy szkolnej.

Zachęcamy WSZYSTKICH do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie, byśmy mogli kolejny raz potwierdzić hasło naszej szkoły, iż jesteśmy "MAŁĄ SZKOŁĄ WIELKICH MOŻLIWOŚCI".

.: Dzień Pluszowego Misia

25 listopada gościliśmy w naszej szkole 605 misiów! Wyglądały na bardzo zadowolone - podobnie jak uczniowie:-) Najwięcej tych miłych pluszaków przyniosła 9-osobowa klasa V - 153 i to oni, wśród klas starszych, otrzymali tytuł "Najlepszych przyjaciół pluszowych misiów" - o czym zaświadcza specjalna tabliczka na drzwiach ich sali. Podobną zdobyła klasa II, która dosłownie "o włos" pokonała klasę I. ::zdjęcia

.: Dzień Pierniczka

- a przed tańcami wypada się posilić - tego dnia koniecznie pysznym pierniczkiem:) ::zdję?cia

.: Dzień Tańca

- tradycyjnie obtańcowujemy (bo nie wypada przecież obchodzić) na przerwach - które tego dnia są zawsze za krótkie - 24 listopada. ::zdjęcia

.: Dzień Życzliwo?ci i Pozdrowień

W naszej szkole jest zawsze miło i przyjemnie, ale 21 listopada było wyjątkowo. W obu budynkach stworzyliśmy "alejki życzliwości" z wypisanymi umilającymi dzień i motywującymi wiadomościami dla wszystkich przechodzących. Dodatkowo na ścianach zawisły osobiste wiadomości i pozdrowienia od życzliwych innym osób:) ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

14 listopada kolejny (wyjątkowo liczny) zastęp pierwszaków został oficjalnie przyjęty do grona uczniów naszej szkoły. Zanim to się jednak stało, musieli się wykazać nie lada zdolnościami i juz zdobytą wiedzą. Wszystko to złożyło się na bilet dający im przepustkę do dumnego miana ucznia:) ::zdjęcia

.: Potworna dyskoteka

zgromadziła wszystkie szkolne potwory;) - ale zabawa wcale nie była straszna:) ::zdj?cia

.: Spotkanie z Waldemarem Cichoniem

- autorem serii książek o sympatycznym kocie Cukierku. Wiele osób kupiło choć jeden tom przygód tego zwierzaka - oczwiście z dedykacją pisarza:) ::zdjęcia

.: ¦więto Edukacji Narodowej

- popularnie zwane Dniem Nauczyciela obchodziliśmy tradycyjnie - V klasa przygotowała z tej okazji przedstawienie, następnie miło spędziliśmy trochę czasu z wychowawcami, a potem odbyła się.... ::zdjęcia

.: ...żywa lekcja historii

podczas której w niebanalny i "namacalny" sposób poznaliśmy wiele szczegółw z życia starożytnych Persów, Greków i Spartan. Zabawa przy tym była świetna:) ::zdjęcia

.: Wybory Samorz±du Uczniowskiego

30 wrzesnia odbyła się "walka na głosy" o stanowiska w Samorządzie Uczniowskim:) Wyborcy - czyli uczniowie:) - w tajnym głosowaniu zdecydowali, że to Norbert z klasy VI zostanie przewodniczącym, a Karolina z klasy V jego zastępczynią. Ilość zwolenników obojga kandydatów była podobna, więc emocje sięgały zenitu. Nowemu samorządowi życzymy wiele zapału do pracy i realizacji swoich zamierzeń i pomysłów:) ::zdjęcia

.: Sprz±tanie ¦Świata

- a właściwie jego kawałka - w postaci kawałka Wartogłowca:) ::zdjęcia

.: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Tylu pierwszaków naraz dawno nie widziały mury naszej szkoły - między innymi z ich przyczyny sala gimnastyczna pękała dziś w szwach:) Najpierw pani dyrektor przywitała miło wszystkich obecnych, a następnie klasa III przedstawiła przygotowany przez siebie program artystyczny. WITAJ SZKOŁO!:) ::zdjęcia

.: Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Radosne dla wszystkich uczniów - oprócz szóstoklasistów, bo już do nas nie wrócą. Pięknie się z nami pożegnali, a piąta klasa ofiarowała im pomysłowe drobne upominki na pamiątkę. Następnie pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom nagrody i można było oficjalnie powitać wakacje:) ::zdjęcia

.: Czwarta Ósemkowa Odkrywców

-dla "orłów", czyli tych, którzy poprawili swoje oceny i zachowanie (a przynajmniej utrzymali się na tym samym poziomie co w pierwszym semestrze). Było jak zazwyczaj (czyli świetnie;) Dobrze, że następnego dnia mieliśmy tak blisko na lekcje:) ::zdjęcia

.: Szkolne potyczki

- w tym roku "stylowe" - związane z garderobą dobraną stosownie do okazji, dodatkami i dbaniem o swój wygląd. Jak co roku klasy walczyły w rozmaitych konkurencjach - od tych sprawdzających wiedzę, po "sprawnościowo-ruchowe". Zabawa była świetna, a zwyciężyła klasa IV:) ::zdjęcia

.: Nagrody i wyróżnienia w miejskim konkursie plastycznym

- zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Tychach. Nosił on tytuł: "Przeczytałem ja, przeczytaj i ty" - a chodziło o to, by zabawić się w grafika i stworzyć okładkę ulubionej książki. Posłalismy wiele prac, a docenione zostały 4 z nich: Małgosi (II miejsce), Klaudii (III miejsce) i Emilki oraz Pauliny (wyróżnienia). Wszystkie prace można oglądać w filii Biblioteki Miejskiej na osiedlu Z. ::zdjęcia

.: Dzień Sportu 2014

13 czerwca uczniowie klas starszych grupowo i indywidualnie pokazali jacy są zwinni, gibcy i szybcy:) Klasowo uczestniczyli m.in. w slalomie na hulajnodze, biegu na trzech nogach czy w konkurencji rzutów do kosza. Indywidualnie pokonywali tor przeszkód, skakali na skakance, podbijali piłeczkę pingpongową (oczywiście w jak najlepszym czasie i jak największej ilości skoków i podbić). Wszystko odbywało sie przy wesołych dźwiękach muzyki:) Imprezę zakończył mecz ringo - nauczyciele kontra uczniowie. Nie było łatwo, ale nauczyciele (w-fista, anglistka, pedagog, polonistka i matematyczka) pokonali swoich wychowanków:)
Wyniki rozgrywek klasowych po podliczeniu punków:
klasa IV - 7 punktów
klasa V - 11 punktów
klasa VI - 12 punktów
::zdjęcia

.: Międzyszkolny turniej piłki nożnej

został zorganizowany z inicjatywy naszych uczniów. Brały w nim udział drużyny ze szkół w Czułowie, Cielmicach, Wilkowyjach i oczywiście - Wartogłowcu. Mimo upału zespoły popisały sie wspaniałą grą. Dodatkowo atmosferę podgrzewały kibicujące dziewczęta. Na szczęście można się było ochłodzić wodą,a w przerwach między meczami skorzystać z placu zabaw:). Po wyczerpujących rozgrywkach sportowcy posilili się drożdżówkami ufundowanymi przez rodziców Patryka z V klasy. Ostatecznie puchar zdobyła drużyna z Czułowa. Drugie miejsce na podium zajęli nasi chłopcy, a trzecie zespół z Wilkowyj. ::zdjęcia

.: Powiatowy konkurs czytelniczy "Jeżycjada"

- zorganizowany przez SP 40 wspólnie z Miejskim Centrum Kultury w Tychach. W tym roku "na warsztat" wzięto "Idę sierpniową". Uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnościami plastycznymi, aktorskimii oraz niezwykle szczegółową wiedzą na temat książki Małgorzaty Musierowicz. Nasza drużyna (Karolina, Marcelina i Paulina) zajęła II miejsce! Gratulujemy:) ::zdjęcia

.: Wycieczka edukacyjna klas III i IV

6 maja dziewięcioro uczniów klasy trzeciej oraz uczniowie klasy IV wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Ogrodu Doświadczeń i Muzeum Inżynierii miejskiej w Krakowie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość oraz pracownię fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Wyjazd był nagrodą częściowo finansowaną ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie uczniowie zwiedzali z przewodnikiem Ogród doświadczeń, następnie wzmocnili swoje siły w Mc Donaldzie, a później odbyły się zajęcia w Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie brali udział w warsztatach pt.: "Tornado w butelce" oraz zwiedzili wystawę interaktywną "Wokół koła". Program okazał się bardzo atrakcyjny. Wszyscy mocno zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu. ::zdjęcia

.:Planet Expres

- to przenośne planetarium, które 29 kwietnia dotarło do naszej szkoły. Podczas kosmicznej podróży wysłuchaliśmy niezwykle ciekawych opowieści - np. o budowie Układu Słonecznego, Wszechświata, planetach, gwiazdozbiorach. Dowiedzieliśmy się też co nieco o ważnych postaciach ze świata nauki. Wszyscy byli zafascynowani i nie mieli ochoty opuszczać planetarium. ::zdjęcia

.:Warsztaty fizyczno-matematyczne klas II i III

14 kwietnia uczniowie klas II i III po raz ostatni w tym roku szkolnym byli na warsztatach fizyczno-matematycznych w Chorzowie w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań. Tym razem wykonywali doświadczenia poznając prawo Archimedesa oraz uczyli się programować wprowadzając roboty wykonane z klocków Lego w ruch. Zajęcia były bardzo ciekawe i interesujące. ::zdjęcia

.:Szkolny konkurs plastyczny

Dzieci lubią konkursy, więc postanowiły same kilka zorganizować. Jednym z nich był konkurs na Wielkanocnego Zająca, który ogłosiło kilka dziewcząt z klasy V. Postarały się o plakat i środki na zakup nagród. Po dostarczeniu prac konkursowych i wnikliwej ich ocenie jury postanowiło ogłosić wyniki: w klasach młodszych zwyciężyła Wiktoria z klasy II, a starszych Norbert z klasy V. Zapraszamy do galerii prac:) ::zdjęcia

.:Szkolny konkurs recytatorski

...został zorganizowany dla klas I-III. Odbył się 11 kwietnia, a dzieci recytowały (na tle wykonanych przez siebie obrazków) wiersze Jana Brzechwy. Najlepsi wykonawcy: z klasy I Maja Malaka, z II - Paweł Witkowski, a z III - Adrian Kokot. Gratulujemy! ::zdjęcia

.:Trzecioteścik

10 kwietnia uczniowie naszej klasy III zmagali się z pierwszym poważnym sprawdzianem w szkole. Wcześniej, dla "uspokojenia skołatanych nerwów", obejrzeli film, podczas którego m.in. ćwiczyli mięśnie rąk i dotlenili organizm - żeby wyniki były lepsze:) ::zdjęcia

.:Rekolekcje

Szkolne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 14, 15, 16 kwietnia.
Zbiórka w szkole lub w kościele o 8:30 (zgodnie z ustaleniami w klasie).
Rekolekcje od 9:00 do 10:00.
Powrót do szkoły i planowe lekcje do 12:30.
Świetlica działa wg planu.

.:Badacz Przyrody

8 kwietnia uczniowie klas IV i V zamienili się w dociekliwych badaczy:) Udali się do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, gdzie pod okiem naukowców wykonywali różne eksperymenty i dowiadywali się ciekawostek z różnych dziedzin wiedzy. Bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia, ze śpiewem na ustach wrócili do szkoły:) ::zdjęcia

.:Obchody Pierwszego Dnia Wiosny

Jak tradycja, to tradycja:) Klasy młodsze "unicestwiły" Marzannę po pięknym, wiosennym spacerze. W tym samym czasie, w szkole, klasy starsze walczyły o wypełniony słodkościami Przechodni Puchar Wiosenny. Na początek przygotowały trzy konkurencyjne orszaki pani Wiosny, a później wykazywały się wiedzą, sprytem, kreatywnością i zdolnościami. Ze zmagań zwycięsko wyszła klasa V:) ::zdjęcia

.:Pogodomy po naszymu

- podczas szkolnego konkursu gwarowego. Wszyscy uczestnicy byli wspaniale przygotowani - jury musiało dokonać trudnego wyboru, podczas gdy uczestnicy i publiczność świetnie bawili się przy śląskich piosenkach i konkursach. Specjalną atrakcją był występ naszej szkolnej "gwiazdy" - Karoliny z klasy IV, która podczas miejskiego konkursu gwarowego zajęła II miejsce. Ostatecznie w kategorii klas młodszych wygrał Kamil z klasy II, a starszych - Ola z klasy V. Gratulujemy:) ::zdjęcia

.:Dzień krawata i muchy

Mogliśmy obchodzić to święto dzięki uprzejmości naszych tatusiów, dziadków i wujków:) ::zdjęcia

.:Zabawa karnawałowa klas młodszych

Odbyła się w Tłusty czwartek - co zostało zjedzone przy zastawionych przez rodziców stołach, to natychmiast było spalone podczas wspaniałej zabawy:) ::zdjęcia

.:Tłusty czwartek

Nasza szkoła szanuje wiele tradycji - tą z pysznymi pączkami też;) ::zdjęcia

.:Trzecioklasiści czytają Smerfom

Co miesiąc kilkoro dzieci z klasy III pod kierunkiem pani Iwony Zimnik przygotowuje wybraną bajeczkę terapeutyczną, którą czytają przedszkolakom z grupy młodszej. Bajki te stanowią realizację programu profilaktyczno-wychowawczego naszego przedszkola, a zarazem integrują dzieci z różnych grup wiekowych. Główne problemy wychowawcze podejmowane podczas przeczytanych do tej pory bajek oraz opowiadane przez trzecioklasistów na podstawie własnych doświadczeń to:
. Pokonuję lęk przed chodzeniem do przedszkola. "Bajka o kłujących butach"
. Staram się nie grymasić. "Bajka o niedźwiadku niejadku"
. Nie chwalę się. "O pysznym jabłku"
. Nie wyśmiewam się z innych. "Bajka o dyni" ::zdjęcia

.: Dyskoteka walentynkowa

- na "podsumowanie" tego pięknego święta:) Zabawa była wyjątkowo "miła" i intensywna. Wybraliśmy "najmilszego" i "najmilszą" tej imprezy (Patryk i Gosia), dobieraliśmy się (nie zawsze losowo) w pary i tańczyliśmy do upadłego. Było świetnie:) ::zdjęcia

.: Międzyszkolny konkurs walentynkowy dla klas I-III

- zorganizowany przez nasza szkołę został rozstrzygnięty! Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować za pomocą programu graficznego walentynkę. Po wyłonieniu zwycięzców, 14 lutego (a jakże:), wręczono nagrody, zaprezentowała się "Ósemeczka", przyleciał Amorek (aby ugodzić tego i owego swoją strzałą;) a następnie laureaci udali sie na słodki poczęstunek:) ::zdjęcia

.: Walentynki

Tego dnia wyjątkowo chętnie okazujemy sobie uczucia - najchętniej za pomocą naszej poczty walentynkowej, która uruchamiana jest co roku przez Samorząd Uczniowski:) ::zdjęcia

.: Wyjazd klasy III na warsztaty

Dnia 13.02.2014r. uczniowie klasy III po raz kolejny zdobywali wiedzę na warsztatach fizyczno-chemicznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Tym razem przeprowadzali doświadczenie "Jak zbadać niewidzialny gaz" oraz badali właściwości gazu. Testowanym gazem był dwutlenek węgla, uczniowie poznali jego chemiczny wzór. W drugiej części warsztatów zajmowali się matematycznymi łamigłówkami - pentomino. Zajęcia wszystkich bardzo zainteresowały. ::zdjęcia

.: Dzień otwarty szkoły

- był bardzo udany:) Dzieci zwiedziły szkołę zbierając znaczki za zaliczenie kolejnych zadań czekającyh na nie w salach. Był też czas i miejsce na poczęstunek i prezentację multimedialną z ofertą naszej szkoły. Na zakończenie nasze koło teatralne "Ósemeczka" przedstawiło próbkę swojego talentu:) Mamy nadzieję, że to wszystko zachęciło przyszłych uczniów do podjęcia nauki właśnie w naszej szkole:) ::zdjęcia

.: Odlotowa lekcja

- podczas której mieliśmy bezpośredni kontakt z przedstawicielami rodziny jastrzębi i sokołów oraz sowami. Profesjonalni prezenterzy opowiadali o biologii, róznicach w anatomii, cechach charakterystycznych i zwyczajach tych ptaków. Lekcja była niesamowita! ::zdjęcia

.: Spotkania wigilijne

... odbyły się 20 grudnia. Na początek obejrzelismy wspaniałe jasełka, przygotowane przez klasę III, a później każda klasa zaprezentowała się w przygotowanej przez siebie kolędzie/piosence świątecznej. Dopiero potem wszyscy zasiedli przy swoich "stołach wigilijnych", złożyli sobie życzenia i wymienili sie prezentami. Wesołych Świąt!:) ::zdjęcia

.: Kiermasz ś¶wi±teczny

... zorganizowalismy 17 grudnia. I znów dzieci, ich rodzice i nauczyciele pokazali na co ich stać. Można było kupić piękne, własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, zjeść pyszne ciasto i napić się kawy lub herbaty. A wszystko w pięknej, bożonarodzeniowej atmosferze:) ::zdjęcia

.: Mikołajki

6 grudnia Mikołaj nie ominął naszej szkoły. Co prawda, niektórzy uczniowie musieli nieco "odpokutować" za swoje grzeszki zanim dostali prezenty, ale nikt nie został pominięty:) Niemal wszyscy byli ubrani "mikołajowo" - na cześć naszego gościa. Uczniowie przygotowali dla niego wiersze, piosenki, a nawet układy choreograficzne - no i wszyscy byli zadowoleni:) ::zdjęcia

.: Szlachetna paczka spakowana!

I znów nie zawiedliście!:) Mogliśmy "odhaczyć" wszystkie pozycje na liście zapotrzebowań naszej rodziny - z nawiązką!:) Spakowaliśmy prezenty w 12 dużych pudeł i pojechały w miejsce swojego przeznaczenia. Mamy nadzieję, że spełnią oczekiwania pani Marianny i pana Tadeusza. Dziękujemy Wam - rodzice i dzieci - swoją postawą sprawiliście, że świat jest lepszy!:) ::zdjęcia

.: SZLACHETNA PACZKA

Drodzy rodzice i dzieci!!!
Kolejny raz pragniemy włączyć się w piękną inicjatywę jaką jest Szlachetna Paczka. W zeszłym roku wspólna aktywność przekroczyła nasze oczekiwania. W tym roku również liczymy na Państwa zaangażowanie. Tym razem pragniemy pomóc schorowanemu małżeństwu z Tychów.

Opis rodziny
Pani Marianna (57 l.) i Pan Tadeusz (57 l.) to kochające się małżeństwo, które w przeciągu niedługiego czasu z powodu chorób i utraty pracy znalazło się się w trudnej sytuacji materialnej. Pani Marianna jest po zawale oraz po 5 operacjach, musi się także znajdować pod stałą opieką kardiologa. Pan Tadeusz natomiast cierpi na cukrzycę, nadciśnienie i przepuklinę. Z powodu licznych schorzeń nie mogą podjąć pracy, choć bardzo im na tym zależy. Koszty zakupu leków znacznie przekraczają możliwości finansowe małżeństwa. Z tego powodu, rodzina zalega z czynszem oraz ratami za dwa kredyty, które były zaciągnięta na leczenie. Ich jedynymi źródłami utrzymania są renta chorobowa pana Tadeusza oraz zasiłki. Po odliczeniu kosztów lekarstw, rodzinie pozostaje na przeżycie 319 zł na jedną osobę. Jeżeli odejmie się od tego jeszcze raty za kredyt, rodzinie pozostaje naprawdę niewiele. Ujmujące jest to, iż tych dwoje pogodnych ludzi wspiera się nawzajem i jest dumnych z przeżytych razem 38 lat życia. Małżeństwo najbardziej potrzebuje żywności, oraz obuwia zimowego dla Pana Tadeusza i kurtki zimowej dla Pani Marianny.
Uwaga: dla zachowania anonimowości, imiona członków rodziny mogły zostać zmienione.

Potrzeby rodziny:

- Żywność trwała:
herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, warzywa w puszkach.
Inne produkty żywnościowe: mleko, proszki do pieczenia, drożdże piekarskie suszone.
- Środki czystości:
proszek do prania, płyny czyszczące, płyn do mycia naczyń,szampon.
Inne: chusteczki nawilżane.
- Odzież:
p. Marianna
- Rodzaj odzieży: zimowa
Kategoria: kurtka/płaszcz
Rozmiar: XXL/50
Sylwetka: krągła
Uwagi: ciemny kolor, neutralny
p.Tadeusz
Rodzaj odzieży:
Kategoria: skarpety
Rozmiar: 45
- Obuwie
p. Tadeusz
Rodzaj obuwia: zimowe
Kategoria: trapery
Rozmiar: 45
Uwagi: ciemny, neutralny kolor.
- Wyposażenie mieszkania:
kołdra, koc, pościel, ręczniki.
Brakujące sprzęty: blender- bardzo ułatwiłby pani Mariannie szatkowanie np. cebuli, ponieważ jej dłonie mimo operacji nie są w pełni sprawne i nie może wykonywać wszystkich czynności.
- Inne potrzeby:
Kompresy z gazy "Sterilux".
- Specjalne upominki:
Pani Marianna ucieszyłaby się z kremu półtłustego "Pani Walewska" firmy MIRACULUM, ponieważ jest to jej ulubiony i tylko on jej nie uczula, natomiast pan Tadeusz byłby zadowolony z maszynek do golenia, antyperspirantu i tabliczki gorzkiej czekolady.

W/w rzeczy można składać do 6 grudnia na półpiętrze w I budynku szkoły.

Zachęcamy WSZYSTKICH do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie, byśmy mogli kolejny raz potwierdzić hasło naszej szkoły, iż jesteśmy "MAŁĄ SZKOŁĄ WIELKICH MOŻLIWOŚCI"

.: Andrzejki

29 listopada uczniowie klas młodszych tradycyjnie "przepowiadali" sobie przyszłość. Sprawdzili m.in. imiona swoich przyszłych żon/mężów i jakie zawody będa wykonywać. Towarzyszyła temu świetna zabawa i pyszne przekąski:) ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

...odbyło się 27 listopada w niezwykle radosnej atmosferze. Urocze pierwszaki-Smerfy zaprezentowały się w programie artystycznym, a następnie pani Dyrektor użyła swojej mocy (oraz wielkiego pióra) i każdego pasowała na ucznia. Po rozdaniu okolicznościowych upominków i zrobieniu grupowego zdjęcia UCZNIOWIE klasy pierwszej wraz z dumnymi rodzicami udali się do sali, aby uczcić ten fakt pałaszując przygotowane z tej okazji pysznośći:) ::zdjęcia

.: Dzień Tańca

To następne chętnie obchodzone (a raczej obtańczone) przez nas na każdej przerwie święto :) ::zdjęcia

.: Dzień Pluszowego Misia, Dzień Pierniczka

...połączyliśmy w jeden i obchodziliśmy 25 listopada. Jak zwykle misie dołączyły do nas na lekcjach - a dodatkowo mogły skosztowac pysznych pierniczków;) W klasach młodszych najwięcej misiów przyniosła klasa II, a w starszych - IV. Zyskały one całoroczny tytuł "Najlepszych przyjaciół pluszowych miosiów" - o czym z dumą zawiadamiają specjalne tabliczki na drzwiach ich sal:) ::zdjęcia

.: Ś¦więto Pieczonego Ziemniaka

...obchodziliśmy 2 października. O oprawę artystyczną i rozrywkową zadbało przedszkole. Odbyło się wiele rodzinnych konkursów i zabaw. Można było posilić się pysznym ciastem upieczonym przez mamy i rozgrzać ciepłymi napojami. Gwoździem programu były oczywiście pyszne, gorące, pieczone w imponującym ognisku, ziemniaki. Mimo chłodu impreza była bardzo udana. ::zdjęcia

.: Wycieczka klas I-III do Miasteczka Twinpigs

1 października uczniowie klas I-III gościli w Miasteczku Twinpigs - Westernowym Parku Rozrywki w Żorach. Próbowali swoich sił w płukaniu złota oraz byli świadkami "napadu na bank" na Dzikim Zachodzie. Świetnie bawili się w kinach 5D i na karuzeli Family Coaster. Z wycieczki przywieźli liczne pamiątki. ::zdjęcia

.: Wybory Samorządu Uczniowskiego

...odbyły się 25 września. Kandydowały: Julia z klasy V i Magda z klasy VI. Bardzo starały się przekonać swoich kolegów, żeby na nie głosowali. Zrobiły wspaniałe plakaty wyborcze, na których umieściły swoje programy i uśmiechały się do wszystkich :) Ostatecznie przewodniczącą samorządu została wybrana Julia, a tytuł jej zastępczyni przypadł Magdzie. Liczymy na prężne działanie:) ::zdjęcia

.: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Dziś wszyscy się cieszyli (prawie jak podczas zakończenia roku szkolnego;)) - zwłaszcza nasze "nowe" pierwszaki:) Warto wspomnieć, że wrócilismy do szkoły, gdzie podczas wakacji wspaniale wyremontowano toalety, wymieniono okna, drzwi wejściowe i urządzono salę klasy pierwszej:) Życzymy wszystkim wspaniałego roku szkolnego! ::zdjęcia

.: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

...skropione łzami wzruszenia i żalu za opuszczaną szkołą (szóstoklasiści). Zanim rozkleili się na dobre, pożegnali się z nami kolejnym udanym przedstawieniem pt. "Kocham Cię, szkoło!". Następnie, tradycyjnie już, nastąpiło wręczenie im przez uczniów klasy piątej pamiątkowych prezentów, po czym wyświetlenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej ich "karierę szkolną". Na koniec pani Dyrektor wręczyła nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i różnych konkursach. No i... WITAJCIE WAKACJE!!!:) ::zdjęcia

.: Wycieczka do Krakowa

27 czerwca uczniowie wszystkich klas wstali wcześnie rano, wsiedli do autokaru i pojechali na wycieczkę:) Najpierw zawitali w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie - było tam niezwykle ciekawie (mimo niesprzyjającej aury). Oprócz spacerowania po nim i samodzielnym przekonywaniu się jak działa fizyka, uczestniczyli w lekcji "Trąbka kibica" (w końcu to ciągle był rok szkolny;)). Później podjechali pod Wawel - odwiedzili smoka, przespacerowali się po dziedzińcu i podążyli na rynek. Tam zwiedzili fascynujące i nowoczesne podziemne muzeum. Nie zabrakło też czasu na kupno pamiątek - i żelazny punkt, chyba każdej, wycieczki - wizytę w Mc Donaldzie:). ::zdjęcia

.: Trzecia "Ósemkowa" noc odkrywców

A jakby było mało wrażeń tego dnia - wieczorem zorganizowalismy kolejną (okazało się, że mocno deszczową) noc odkrywców:) Wstęp na ni± mieli tylko ci uczniowie klas IV-VI, którzy nie opuścili się w tym semetrze w nauce i zachowaniu. Jak zwykle noc była udana :) - a niezwykłe było to, że rano nie poszliśmy do domów, tylko na lekcje - przecież był wtorek:) ::zdjęcia

.: Szkolny Piknik Rodzinny

tego samego dnia (czyli 24 czerwca) popołudniu odbył sie Szkolny Piknik Rodzinny. Uczniowie zaprosili swoich najbliższych, aby miło spędzić z nimi czas. Imprezę poprowadził fantastyczny klaun. Na początku w programach artystycznych pokazały się przedszkolaki, później uczniowie. Atrakcji było mnóstwo, np. loteria fantowa, skoki na trampolinie, malowanie twarzy, sportowe konkursy rodzinne, spotkanie z koszykarzami i hokeistami GKS Tychy, strażakami i ich wozem:) - i wiele innych. Przy okazji przeprowadziliśmy akcję "Kaskujesz - nie ryzykujesz" dotyczącą bezpiecznej jazdy na rowerze z kaskiem na głowie. Nie zabrakło oczywiście pysznego ciasta upieczonego przez niezawodne mamy, popcornu, kiełbasek z grilla itd... Kolejna fantastyczna impreza w naszej szkole!:) ::zdjęcia

.: Szkolne potyczki

- w tym roku pod hasłem "Na zdrowie!" - i każda z klas przeobraziła się w pyszne owoce lub warzywa: marchewki, banany, truskawki, jagody, ogórki i pietruszki. "Przemyciliśmy" też treści ekologiczne dotyczące segregacji śmieci. Zabawa była przednia - a rywalizacja ostra. Dzieci, po wylosowaniu kategorii na kole fortuny, musiały odpowiedzieć na pytania przygotowane przez nauczycieli oraz wykazać się sprytem, zręcznością i znajomością różnorodnych hitów muzycznych (od disco polo po muzykę z dobranocek). Zwycięstwo odniosła klasa V, drugie miejsce zajęła klasa IV, trzecie - klasa pierwsza. ::zdjęcia

.: Tydzień tematyczny

Dzięki inspiracji uczennicy klasy I, od 17 do 21 czerwca mieliśmy w szkole tydzień tematyczny - każdy dzień był inny i każdy fantastyczny. Poniedziałek był dniem piżamy - zdjęcia, wtorek był kolorowy - zdjęcia, środa - sportowa - zdjęcia, czwartek był dniem sukienki i krawata - zdjęcia, a piątek - plażowy - zdjęcia. Jednocześnie Samorząd Uczniowski zorganizował w poniedziałek Dzień Edukacji, polegający na odwróceniu ról nauczycieli i uczniów; a w sportową środę mecz siatkówki uczniowie kontra nauczyciele (zgadnijcie, kto wygrał:)) i sportowe rozgrywki.

.: Klasa VI

Proszę Państwa, oto nasi tegoroczni - już niedługo - absolwenci:) ::zdjęcia

.: Żywa lekcja historii

14 czerwca mieliśmy okazję zapoznać się bliżej z pierwszym władcą naszego kraju, zwykłymi ludźmi i zwyczajami średniowiecznej Polski. Niektórzy mogli przymierzyć stroje z epoki i odegrać historyczne scenki. Było interesująco - i zabawnie:) (szkoda, że współczesny aparat fotograficzny nie dotrwał do końca). ::zdjęcia

.: Zielona szkoła

W maju uczniowie klasy trzeciej wyjechali na dwa tygodnie nad morze do Jastrzębiej Góry. Po powrocie wszyscy zgodnie stwierdzili, że ich wypoczynek był bardzo udany. Zwiedzili okoliczne nadmorskie miejscowości i różne atrakcje oraz uczestniczyli w licznych imprezach i konkursach z nagrodami. Wieczorami bawili się na dyskotekach i przy ognisku. Podziwiali też piękny zachód słońca. Oprócz pamiątek przywieźli miłe wspomnienia. ::zdjęcia

.: Wirujące farby

7 czerwca uczniowie klas I-III i SMERFY mieli okazję uczestniczyć w jedynych w swym rodzaju zajęciach. Dowiedzieliśmy się co to jest grawitacja i jak ją wykorzystać do tego, aby zostać artystą. Każdy uczestnik tworzył własny obraz. Za pomocą farb malowaliśmy esy floresy na kartce, a potem w specjalnej maszynie - KRĘCIOŁKU powstawał obraz. Jedyny i niepowtarzalny - NASZ. Dziękujemy panu Adamowi za świetne zajęcia, dzieci były (a może i nadal są) pod wrażeniem. Nasi milusińscy znów zdobyli nową umiejętność:) Zapraszamy do galerii naszych prac! ::zdjęcia

.: Konkurs "Szkolna Zbiórka zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego"

Miło nam poinformować, że zajęliśmy II miejsce w tym konkursie. Zostaliśmy uhonorowani nagrodą pieniężną podczas VI Festiwalu Nauki i Ekologii "EKO-MASTER", zorganizowanym 25 maja na Placu pod Żyrafą. ::zdjęcia

.: Wycieczka do Wrocławia - klasa III

7 maja pięcioro uczniów klasy trzeciej wraz z wychowawcą uczestniczyło w wycieczce do Wrocławia zorganizowanej przez Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość oraz pracownię fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Wyjazd był nagrodą częściowo finansowaną ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program okazał się bardzo atrakcyjny. Dzieci zwiedziły Panoramę Racławicką oraz wystawę interaktywną w Humanitarium - Ogrody Doświadczeń. Uczestniczyły również w warsztatach. Miłym akcentem kończącym imprezę był posiłek w Mac Donaldzie. Wszyscy mocno zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu. ::zdjęcia

.: Rozdanie nagród w konkursie "Słońce..."

25 kwietnia nastąpiło rozdanie nagród w zorganizowanym przez naszą placówkę międzyszkolnym konkursie plastycznym "Słońce świeci nad nami wiosennymi promieniami". Mnóstwo chętnych uczniów przysłało swoje prace. Wszystkie były wspaniałe, więc przed jury stało trudne zadanie. Po debatach wyłoniło laureatów:
Klasy I-III:
I miejsce - Malwina Goczoł
II miejsce - Janina Kucyper
III miejsce - Oliwia Gruchlik
Klasy IV-VI:
I miejsce - Mateusz Chroń
II miejsce - Aleksandra Biolik
III miejsce - Kacper Sieradzki.
Ponadto zaprezentował się nasz zespół teatralny z przedstawieniem "Czerwony kapturek", stworzonym specjalnie, by promować naszą szkołę (jest fantastyczne - tak jak nasza szkoła:)). Następnie wszyscy głodni orzeźwiającyh smakołyków mogli je nabyć na pysznym mini-kiermaszu. ::zdjęcia

.: Sprawdzian szóstoklasisty

4 kwietnia najstarsi uczniowie naszej szkoły zmierzyli sie ze swoim pierwszym "poważnym" egzaminem. Szóstoklasiści maksymalnie wykorzystali czas na pracę - i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku udali się do domów, stwierdzając, że sprawdzian nie był taki trudny:) ::zdjęcia

.: Powitanie wiosny przez uczniów klas młodszych

Pierwszy dzień wiosny uczniowie klas młodszych powitali kolorowym korowodem z marzanną. Przy śpiewie i okrzykach, kukła symbolizująca zimę została spalona. Wcześniej odbyło się głosowanie na najładniejszą marzannę. W ten sposób rozstrzygnęliśmy ogłoszony przez naszą szkołę międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny. Pierwsze miejsce zdobył uczeń klasy pierwszej, Seweryn Klaja. ::zdjęcia

.: Obchody Pierwszego Dnia Wiosny

... zaczęły się w klasach IV-VI fantastycznym, wiosennym pokazem mody. Następnie klasy rywalizowały o Przechodni Puchar Wiosenny i słodką nagrodę. Musiały się zmierzyć z takimi zadaniami jak m.in. "wiosenna kreatywność", "wiosenny wiatr" czy "wiosenne kalambury". Po wyrównanej walce laur zwycięstwa zdobyła klasa VI:) Poniżej przedstawiamy uczniowską poetycką twórczość wiosenną:
klasa IV:
Wiosną kwiaty rosną,
tą porą radosną.
Drzewa się zielenią,
jeziora się mienią.
Budzą się niedźwiedzie
i marzą o miodzie.
Więc wszyscy radujmy się,
bo zima wreszcie skończyła się!
klasa V:
Już skowronek zapowiada,
Wszystkie dzieci cieszą się,
że wiosna jest tuż, tuż
bocian do Polski już
wraca, żabki uciekają.
Jaskółki gniazda szykują,
młodych oczekują.
Pierwsze kwiaty już rozkwitły.
Marzanna utopiona,
zima zatopiona.
klasa VI:
Wiosna, wiosna jest tuż, tuż
My z uśmiechem czekamy już.
Robimy wiosenne porządki,
W ogródku plewimy grządki.
Zakładami wiosenne kurtki
i idziemy w kierunku furtki.
Na drzewach nie ma niczego na razie,
ale niedługo pojawią się bazie.
Na niebie widzimy bociany
i od razu wołamy "o rany!"
Pierwsze kwiatki już urosły
- od razu czujemy smak wiosny.
Dzięki Ci, Wiosno, że już przybyłaś
- my Cię kochamy, więc nigdzie nie wyłaź!
::zdjęcia

.: Trzecioteścik

14 marca uczniowie III klasy uczestniczyli w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty. Mieli oni do przeczytania tekst, a następnie zmierzyli się z ułożonymi na jego podstawie różnorodnymi zadaniami. Wcześniej, dla rozładowania napięcia i zapewnienia miłej atmosfery, obejrzeli film terapeutyczny. Przyjazny Bratek pomógł dzieciom rozluźnić mięsnie rąk i dotlenić organizm. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki, które ukażą się w maju. ::zdjęcia

.: Druga "Ósemkowa noc odkrywców"

Z 8 na 9 lutego odbyła się długo wyczekiwana i wytęskniona noc odkrywcówa:) Zasłużeni przybyli do szkoły o nietypowej porze i równie nietypowo spędzili w niej nietypowe godziny:) Tak się zaczynaj± ferie!:) ::zdjęcia

.: Poczta walentynkowa

Walentynki wypadają w tym roku w ferie, więc poczta musiała "zadziałać" w ostatni dzień nauki przed nimi. Chętni (a było ich wielu) przesłali sobie moc poytywnych emocji, korzystając z usług naszego Amorka i jego pomocników:) ::zdjęcia

.: Tłusty czwartek

- o nim też nikt nie zapomniał:) Jak zwykle można było z tej okazji kupić pączka w szkole. Mniam!:) ::zdjęcia

.: Bal karnawałowy - klasy I-III i starsza grupa przedszkola

Równolegle bawiły sie klasy młodsze SP8, do których przyłączyły się starsze przedszkolaki. Wszyscy bawili sie równie dobrze, jak najmłodsi w naszym zespole:) ::zdjęcia

.: Dzień otwarty Szkoły Podstawowej nr 8

...już za nami. Wszystko odbyło się zgodnie z planem: można było potańczyć z TITO, poćwiczyć na sali gimnastycznej, pograć w językowe gry, zrobić fantastyczną zakładkę do książki, piękny fartuszek i smakowite, a zarazem piękne, kanapki. Czekała także pracownia komputerowa, sala z zajęciami plastycznymi, teatralnymi i edukacyjnymi. Dla aktywnych i ciekawych osób zajęć nie brakowało. Odwiedzający zapewnili, że bardzo się im u nas spodobało:) Czekamy zatem na nowych uczniów:) ::zdjęcia

.: Dzień Babci i Dziadka

W tym roku szkolnym starsza grupa przedszkolaków i uczniowie klas I - III obchodzili Dzień Babci i Dziadka w kościele. Po oficjalnym powitaniu przez panią Dyrektor i księdza Proboszcza, przybyli goście mieli okazję podziwiać wnuczęta w przedstawieniu "Brzydkie Kaczątko" oraz "Jasełkach". Były też wiersze i piosenki. Na koniec otrzymali własnoręcznie przygotowane przez dzieci upominki. Świętowanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd. Serdecznie dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie. ::zdjęcia

.: Dyskoteka karnawałowa klas starszych

...na którą mozna było wejśc po "okazaniu" nietypowego biletu - maski (najlepiej samodzielnie wykonanej). Kilka osób postarało się też o cały kostium - na (przecież) karnawałowy bal:) Zabawa jak zwykle była wyśmienita, najlepsze maski nagrodzono i uczestnicy radośnie zmęczeni wrócili do domów:) ::zdjęcia

.: Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Konkurs obejmował szkołę: klasy I-III i przedszkole. Otrzymałyśmy 4 prace przestrzenne wykonane przez Klaudię i Michała z grupy "Maluchy" (Michał wykonał szkopkę wraz z siostrą z klasy I), Wiktorię i Natalię oraz Martynę z klasy II. Każde z dzieci otrzymało dyplom za uczestnictwo w konkursie i nagrodę rzeczową. Nie wyłoniono zwycięzcy - wszystkie prace były wykonane przez dzieci starannie, pomysłowo i zgodnie z regulaminem konkursu - dlatego też wszystkie prace nagrodzono. ::zdjęcia

.: Spotkania wigilijne

...odbyły sie 20 grudnia. Wszyscy łamali się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia, wymieniali się prezentami i raczyli przyniesionymi pysznościami. Był tez czas na wspólne kolędowanie i obejrzenie pięknego przedstawienia jasełkowego w wykonaniu przedszkolaków. ::zdjęcia

.: Wizyta w schronisku dla zwierząt

W nagrodę za udział w konkursie poetycko-plastycznym pt. "Pies i kot - moi najlepsi przyjaciele" przedszkolaki wraz z uczniami klas I-III odwiedzili schronisko dla zwierząt w Tychach. Celem wycieczki było przede wszystkim odwiezienie darów przynoszonych przez dzieci podczas akcji "Pomagamy zwierzętom z tyskiego schroniska przetrwać zimę" - ale również uwrażliwienie ich na los bezdomnych zwierząt. ::zdjęcia

.: Kiermasz ¶świ±teczny

17 grudnia odbył się w naszej szkole kiermasz świąteczny, na którym sprzedawaliśmy pyszne ciasta, które były dziełem rąk niezawodnych mam i piękne ozdoby, które były dziełem ich utalentowanych pociech i nauczycieli:) Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!:D ::zdjęcia

.: Wyjazd integracyjny pierwszoklasistów

14 grudnia uczniowie klasy I spotkali się z podopiecznymi Świetlicy Terapeutycznej Fundacji im. Świętego Brata Alberta w Chełmku. Odwiedzili pracownie, w których uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wykonują piękne prace ręczne, m.in. pracownię rzemiosł różnych, pracownię krawiecką, plastyczną, gospodarstwa domowego, teatralną itp. Następnie poznaliśmy kilku podopiecznych Fundacji i wspólnie odśpiewaliśmy kolędę. Największą atrakcją dla dzieci były zajęcia plastyczne, podczas których dzieci poznały nową technikę plastyczną: "Decoupage". Celem wyjazdu była integracja z osobami niepełnosprawnymi. ::zdjęcia

.: Relacja z dostarczenia i rozpakowywania paczki przez panią Halinę

Pani Halinka była bardzo ucieszona, że otrzymała tyle rzeczy, nie spodziewała się, że będzie tego aż tyle. Jak sama powiedziała wszystkiego starczy jej do Wielkanocy jak nie na dłużej, a sama też podzieli się z innymi, którzy również potrzebują pomocy. Najbardziej Pani Halinka ucieszyła się z nowego odkurzacza i telefonu komórkowego. Gdy otwierała paczki i je zobaczyła to widziałam jak w jej oczach pojawiły się łzy i wyraz niedowierzania, aż musiała zapytać "to odkurzacz?" "to na prawdę telefon?" Miło było widzieć uśmiech Pani Halinki na twarzy. Dawno nie spotkała się z czymś tak pięknym.
Pani Halina chciała wszystkim przesłać serdeczne pozdrowienia. Życzyć wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt, a dla dzieci życzyć Mikołaja jak z bajki, który przyniesie im wspaniałe prezenty. Chciała również podziękować, bo z "czymś takim" nie spotkała się od wielu lat i aż trudno było jej dobrać słowa, aby wyrazić swoje podziękowanie.
Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Ja natomiast chciałam Wam wszystkim podziękować z całego serca za zaangażowanie się w Szlachetną Paczkę. Bardzo cieszy mnie to, że bardzo młodzi ludzie są chętni do działania i do niesienia pomocy. Jest to po prostu piękne i szlachetne i mam nadzieję, że będzie się to rozwijać. Nie mogę również zapomnieć o osobach, które wpadły na pomysł, aby wybrać rodzinę, której chce się pomóc. To dzięki Waszej inicjatywie zrodził się ten pomysł i gdyby nie Wy, może Pani Halina nie miałaby pięknych Świąt. Podziękowania należą się również rodzicom dzieci, bo to dzięki nim paczka była tak pięknych rozmiarów i posiadała wszystko co potrzebne. Dziękuję Wam wszystkim z całego serca i mam nadzieję, że nadal każdy z Was będzie chciał nieść pomoc innym. Jesteście wielcy!!!

.: Szlachetna paczka

Nadszedł dzień 7 grudnia, więc spakowaliśmy wszystkie zgromadzone, z myślą o pani Halinie, rzeczy. Mamy nadzieję, że będzie zadowolona i nadchodzące święta będą jednymi z weselszych:) Sprawianie dobrych uczynków cieszy:) ::zdjęcia

.: Młodzi badacze przyrody

7 grudnia uczniowie klasy I i III po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach fizyczno - chemicznych, podczas których każdy miał możliwość wziąć udział w jednym z eksperymentów przygotowanych przez naukowców. Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, gdyż sami w namacalny sposób mogą uzyskać odpowiedź na najczęściej zadawane w tym wieku pytanie: "Jak?" ::zdjęcia

.: Mikołajki

- więc cała szkoła mieniła się czerwienią ubrań i niemal wszyscy nosili charakterystyczne czapki. A że nasze dzieci są niezwykle grzeczne, odwiedził je Mikołaj i wręczył prezenty:) ::zdjęcia

.: Żywa lekcja przyrody

- odbyła się 4 grudnia na naszej sali gimnastycznej. Wysłuchalismy ciekawego wykładu na temat węży i mogliśmy je z bliska pooglądać, a nawet pogłaskać - nie taki wąż straszny...;) ::zdjęcia

.: Wyróżnienie naszej uczennicy

Uczennica klasy III - Amelka Dudek zdobyła wyróżnienie w finale rejonowego konkursu twórczości dziecięcej o laur Rafała Pomorskiego "Niech zaświeci słońce". ::zdjęcia

.: Zajęcia w bibliotece miejskiej

W tym roku szkolnym uczniowie klas I-III kontynuują spotkania w bibliotece miejskiej w Tychach w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Chętnie słuchają czytanych opowiadań i aktywnie uczestniczą w pogadankach. Wykonują też ciekawe prace plastyczne oraz rozwiązują krzyżówki. Miłym zakończeniem zajęć jest wypożyczanie samodzielnie wyszukanych książek. ::zdjęcia

.: Konkurs recytatorsko - plastyczny "Kot i Pies - moi najlepsi przyjaciele"

Dopełnieniem zbiórki pożywienia dla zwierząt z tyskiego schroniska był konkurs recytatorsko - plastyczny "Kot i Pies - moi najlepsi przyjaciele". Uczestnicy konkursu układali według własnego pomysłu krótkie wiersze o swoich czworonożnych ulubieńcach i przedstawiali pracę plastyczną dotyczącą jego treści. Oto jak prezentowały się przedszkolaki i uczniowie klas I-III. Konkurs i zbiórkę pożywienia prowadziły: Izabela Nowobilska i Joanna Chrobaszczyk. ::zdjęcia

.: Zajęcia taneczne z TITO

...trwają w najlepsze:) Jesteśmy zachwyceni:D ::zdjęcia

.: Andrzejki klas I-III

- jak co roku - wspaniała zabawa:) ::zdjęcia

.: Andrzejki klas IV-VI

udały się nadzwyczajnie! Wszyscy zasłużyli na tytuł "mistrza tańca", a (prawie wszystkie) wróżby na przyszłość były niezwykle pomyślne:) ::zdjęcia

.: Szlachetna paczka

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.To wyjątkowy czas, pełen ciepła i miłości. To czas, w którym ludzie się jednoczą i w którym spełniają się marzenia. Z tej okazji nasza społeczność szkolna (nauczyciele, pracownicy, dzieci i rodzice) pragnie wziąć udział w popularnej akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka". Celem akcji jest pomoc rodzinom znajdującym się w potrzebie, aby w te święta nic im nie brakowało.
Hasło Szlachetnej Paczki 2012: "Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze" - to zachęta do wyjścia z tłumu, by wreszcie zmienić otaczający nas świat. Bohaterstwo polega na przekroczeniu swoich spraw i zaangażowania się na rzecz innych. - Dążymy do świata, w którym ludzie są na siebie otwarci i życzliwi. Pomagają tym, którzy znaleźli się w potrzebie, próbują ich zrozumieć - mówi ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca SZLACHETNEJ PACZKI - Chodzi o to, żeby przestać patrzeć na świat przez szybę z własnego ciepłego domu, ale otworzyć okno, wyjść i zaangażować się.
My - społeczność szkolna chcemy razem z paczką zmieniać świat! Wybraliśmy już spośród potrzebujących osobę, której chcemy pomóc. Każdy otrzymał listę jej potrzeb. Teraz zależy od nas, czy p. Halina poczuje prawdziwą magię świąt. Do dzieła! Jak się robi paczkę? ::zobacz

.: Obchody Dnia Pluszowego Misia

Misie z pewnością nie mogły doczekać się tego dnia - znów uczestniczyły w naszych lekcjach:) ::zdjęcia

.: Obchody Dnia Pierniczka i Światowego Dnia Tańca

Ten dzień jest zawsze bardzo przyjemny:) - najpierw jedzenie pysznych pierniczków, a na przerwach tańce w rytm utworów z naszej szkolnej listy przebojów. ::zdjęcia

.: Dyskoteka Halloween

- na której zjawiły się najgorsze potwory z naszej szkoły;) Tańczyły w rytm strasznej muzyki, objadały się potwornie dobrymi łakociami i brały udział w przerażających zabawach. ::zdjęcia

.:Warsztaty taneczne

22 października ruszyły warsztaty taneczne dla naszych uczniów z TITO Dance Studio. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, o godz.14:30.

.: Wycieczka klas I-III na lotnisko wojskowe Balice

18 października odbyła się wycieczka klas I - III na lotnisko wojskowe do krakowskich Balic. Dzieci wraz z wychowawcami mogły zwiedzić Salę Tradycji, gdzie poznały historię jednostki lotniczej. Zapoznały się także z trudnym i odpowiedzialnym zawodem pilota wojskowego, a pod okiem techników poznały kilka modeli samolotów obecnie eksploatowanych przez jednostkę( m.in. CASA C-295M, Bryza M-28, PZML28 Skytruck). ::zdjęcia

.: Jesienny konkurs w klasie I

W październiku pierwszoklasiści uczestniczyli w klasowym konkursie plastycznym pt."Idzie lasem pani Jesień". Prace wykonywane przez dzieci zachwyciły wychowawcę - zarówno pomysłowością, jak i estetyką wykonania. ::zdjęcia

.: Ś¦więto Edukacji Narodowej

Z tej okazji klasa, jak zwykle, piąta (z pomocą koleżanek i kolegów z klas IV i VI) przygotowała krótki program artystyczny, a uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Musieli jednak najpierw zdjąć czar Czarnej Wróżki i dowieść, że nie są żółtodziobami i radzą sobie w każdej szkolnej sytuacji. "Sprawdzian" wyszedł śpiewająco i pani Dyrektor mogła każdego pierwszaka pasować na ucznia:) ::zdjęcia

.: ¦Święto Pieczonego Ziemniaka

....obchodzone przez nas 12 października udało się wyśmienicie! Pogoda nie zawiodła, uczestnicy - czyli uczniowie z rodzinami - również:) Predszkolaki pokazały co potrafią, były też wspaniałe "ziemniaczane" konkursy (np. "wykopki", rzut ziemniakiem do celu, na najdłuższą ziemniaczaną obierkę), zabawy (np. "wyciąganie rzepki" wg Juliana Tuwima) i smaczne jedzenie - przyrządzone przez rodziców - a nawet samych uczniów. Najlepsze przygotowane "ziemniaczane" danie zostało, rzecz jasna, nagrodzone. Rodzice doskonale się bawili wspólnie ze swoimi dziećmi przy dużym ognisku, w którym na swoją kolejkę czekały... kartofle:) Dziękujemy wszystkim za przybycie i świetną zabawę:) ::zdjęcia

.: Wybory przewodniczącej Samorz±du Uczniowskiego

W tym roku szkolnym zgłosiła się jedna kandydatka na to "stanowisko" - Sabina z klasy VI. Uczniowie w tajnych wyborach zdecydowali (miażdżącą ilością głosów), że zasługuje na to, by ich reprezentować. Nie bez znaczenia był zapewne jej program wyborczy zamieszczony na plakatach;) Nowej przewodniczącej gratulujemy i życzymy sukcesów w "pracy":) ::zdjęcia

.: Sprz±tanie Ś¦wiata

Nasza Szkoła, podobnie jak w poprzednich latach, wzięła udział w akcji "Sprzątanie Świata", która odbyła się 21.09.2012r. Uczniowie klas I i II zostali podzieleni na dwie drużyny, w których sprzątali wcześniej wyznaczony teren. Lepsza miała okazać się ta drużyna, która wcześniej napełni worek śmieciami. Dzięki temu sprzątanie miało charakter nie tylko ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Podczas sprzątania uczniowie używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do foliowych worków. ::zdjęcia

.: Z wizyt± w ¶l±skim Centrum Edukacji i Badań w Chorzowie

Dnia 19.09.2012r. uczniowie klasy I, II i III wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach z fizyki i chemii, podczas których mogli obserwować i wykonywać ciekawe doświadczenia i eksperymenty zaproponowane przez organizatorów. Zajęcia te miały na celu zainspirować dzieci do poszukiwań naukowych, oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji. Dzięki takim warsztatom dzieci poznają zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane zjawiska zachodzące w przyrodzie. ::zdjęcia

.: Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Nowy rok szkolny przywitaliśmy wpólnie z nową panią Dyrektor - Agnieszką Targiel. Przedstawienie przygotowała, wspólnie ze swoimi wychowankami, pani Danuta Palacz. Przedszkole, klasy młodsze i świetlica wróciły do swojego pięknie wyremontowanego budynku. Odnowione zostały również sala gimnastyczna i sala klasy V. Życzymy wszystkim mnóstwa zapału do czekającej nas pracy!:) ::zdjęcia

.: Zakończenie roku szkolnego

Z umiarkowaną przykrością żegnaliśmy mijający rok szkolny, z wielkim żalem szóstą klasę - a z ogromnym smutkiem odchodzącego pana Dyrektora. Były wpomnienia, podziękowania, życzenia i dobre słowa. Organizację uroczystości wzięli na swoje barki szóstoklasiści - jak zwykle spisali się na medal. Piąta klasa wręczyła im własnoręcznie zrobione upominki - a dziewczęta z tej klasy zaprezentowały układ taneczny. Pan Dyrektor wręczył nagrody i świadectwa z paskiem najpilniejszym uczniom, następnie klasy rozeszły się do sal, by odebrać pozostałe świadectwa (a absolwenci jeszcze kilka pamiątek). Klasa szósta tradycyjnie - na "odchodne" - obsypała młodszych kolegów cukierkami. Życzymy wszystkim fantastycznych wakacji:) ::zdjęcia

.: Szkolne potyczki

Druga edycja międzyklasowych rozgrywek odbyła się pod hasłem Euro 2012 - każda klasa reprezentowała wybrany kraj biorący udział w mistrzostwach. Były konkurencje "wiedzowe", zręcznościowe i sportowe. Oczywiście obowiązywała zasada kibicowania "fair play" - jak na "szkołę bez przemocy" przystało:) Potyczki wygrała klasa II, drugie miejsce zajęła klasa VI, a trzecie klasa V. Na koniec imprezy podsumowano akcję "Warto być dobrym" i spośród wcześniej wyłonionych z każdej klasy kandydatów rozlosowano rower, który był w niej nagrodą - gratulujemy Martynie z klasy II:) ::zdjęcia

.: Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 ::pokaż

.: Wycieczki

Maj, czerwiec - najlepszy czas na wycieczkę! Klasy IV i V spędziły jeden dzień Cieszynie, a VI 3 dni w Beskidach. Było super! ::Cieszyn ::Beskidy

.: Po sprawdzianie szóstoklasistów - wyniki

Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w poszczególnych powiatach województwa śląskiego wykazują zróżnicowanie od 20,98 do 23,97 punktu (średnia dla województwa - 22,56 pkt., dla Tychów - 23,34). Miło nam poinformować, że nasi uczniowie zdobyli dużo więcej, bo średnio 25,92 pkt:) Gratulujemy!

.: Sportowa majówka

23 maja Rada Rodziców, przy współpracy nauczycieli, zorganizowała na naszym nowym boisku wspaniałą, sportową majówkę pod hasłem (wymyślonym przez uczniów) "Koko, koko, nasza szkoła jest spoko":) Zabawa była fantastyczna. Najpierw zaprezentowali się nasi uczniowie - w układach tanecznych i skeczu ekologicznym - po czym odbyły się sportowe rozgrywki międzyklasowe. Następnie wszyscy uczestniczyli w zajęciach tanecznych prowadzonych przez znakomitego Tito. Jakby wrażeń było mało - chętni wzięli udział w zajęciach koszykarskich i piłkarskich, z udziałem zawodników drużyn GKS-u Tychy. Na koniec odbyły się pokazowe zajęcia przedszkolaków, prowadzone przez trenerów Akademii Piłki Nożnej GKS Pionier Tychy. Rzecz jasna, był też czas na zdobycie autografów i zrobienie pamiątkowych fotografii z goszczącymi u nas "gwiazdami".Oczywiście nie zabrakło też pysznego jedzenia i picia (przygotowanego przez rodziców). To było niezapomniane popołudnie! A relację z niego można było przeczytać w "Echu":) czytaj
::zdjęcia

.: Wycieczka do oczyszczalni ścieków

18 maja, korzystając z dni otwartych oczyszczalni młodsze klasy pojechały ją zwiedzić i sprawdzić jak działa. Wiele się się dowiedzieli - a uczeń z najlepszą pamięcią wygrał w na zakończenie maskotkę:) ::zdjęcia

.: Kontynuacja remontu

Dobre wieści! W przyszłym tygodniu (21-25 maja) rusza przerwany remont jednego z budynków szkoły.

.: II edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniiczego "Jeżycjada"

I drugi raz wygrała drużyna z naszej szkoły!:) Wykazałay się fenomenalną wiedzą na temat książki Małgorzaty Musierowicz "Kłamczucha". Serdecznie gratulujemy Malwinie, Martynie i Weronice z klasy VI. ::zdjęcia

.: "W Tychach jest pięknie"

... to nazwa Miejskiego Konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W tegorocznej edycji nasz uczeń, Kacper Frukacz zajął III miejsce. Gratulujemy!

.: Obchody Dnia Ziemi i Dnia Comeniusa

24 kwietnia połączyliśmy te dwa święta, gdyż mają ze sobą dużo wspólnego - dobro naszej planety. Najpierw kilka osób z VI klasy przedstawiło wszystkim napisany przez siebie skecz ekologiczny (śmieszny, a zarazem pouczający), następnie obejrzeliśmy krótkie "ekologiczne filmy" nakręcone przez uczniów biorących udział w projekcie "Comenius. Earth Needs No Dirt". Potem wysłuchaliśmy krótkiego podsumowania z wyjazdów do krajów partnerskich (Włoch, Turcji, Czech i Hiszpani), podpartego prezentacją zdjęć; po czym każdy zagłosował w konkursie eko-plastycznym (prace powstały z plastykowych nakrętek). Na koniec odwiedziliśmy przygotowane stoiska wspomnianych wcześniej państw, gdzie dowiedzieliśmy się o nich czegoś więcej (z przygotowanych przez uczniów plakatów), obejrzeliśmy charakterystyczne dla nich przedmioty, zdjęcia, foldery, albumy i przywiezione pamiątki; posmakowaliśmy kojarzących się z nimi potraw i posłuchaliśmy typowej dla nich muzyki. ::zdjęcia

.: Sprawdzian szóstoklasisty

3 kwietnia uczniowie szóstej klasy przystąpili do swego pierwszego poważnego "egzaminu". Podeszli do niego odważnie i po wszystkim stwierdzili, że nie było tak strasznie:) ::zdjęcia

.: Ś¦więto liczby Pi

Drugi raz obchodziliśmy ten "matematyczny dzień". Uczniowie przygotowali tematyczne prezentacje, makiety, zagadki. ::zdjęcia

.: Terozki se pogodomy

W dniu 16 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tychach odbyła się XVI edycja Międzyszkolnego Konkursu Gwary Śląskiej "Terozki se pogodomy". Naszą szkołę godnie prezentowała uczennica klasy drugiej, Karolina Kijanka. W pięknym stroju śląskim wygłosiła tekst "Ujek pszaje briwom" zdobywając wyróżnienie. Konkursowi towarzyszyło wiele emocji, które studzone były popisami małych artystów z SP-1. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. ::zdjęcia

.: Zajęcia "Przyjaciel przyrody"

W dniu 8 marca w ramach programu "Przyjaciel Przyrody" uczniowie wykonując zadania w kilkuosobowych zespołach pogłębiali swoją wiedzę na temat sprawowania należytej opieki nad czworonożnymi przyjaciółmi człowieka oraz poznali prawa zwierząt. Pamiętając o losie bezdomnych psów i kotów odwiedzili Miejskie Schronisko w Tychach i przekazali zgromadzoną wcześniej karmę i koce. ::zdjęcia

.: Warsztaty ceramiczne

1 marca uczniowie klasy III rozwijali swoje zdolności manualne na warsztatach w pracowni ceramiki i witrażu w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Świetnie poradziły sobie z gliną modelując ją w piękne wielkanocne pisanki. Również miały możliwość zapoznania się z techniką witrażu zamieniając kawałek szkła w zajączka. Była to bardzo dobra i twórcza zabawa. Wszystkie prace będą rewelacyjnie ozdabiały Świąteczny Stół Wielkanocny. ::zdjęcia

.: Tyskie Asy z Trzeciej Klasy

28 lutego 2012r. drużyna klasy III reprezentowana przez uczennicę Marcelinę Klaja i Paulinę Zgryzek wzięła udział w Międzyszkolnym Turnieju "Tyskie Asy z Trzeciej Klasy". Konkurs odbył się w SP nr 35 w Tychach. Był to turniej podsumowujący pierwszy etap nauki w szkole podstawowej. Celem konkursu była integracja tyskich szkół podstawowych oraz stworzenie możliwości sprawdzenia wiadomości uczniów klas III. Uczennice klasy III wykazały się doskonałą wiedzą i umiejętnościami. Zdobyły I miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! ::zdjęcia

.: Laboratorium młodego badacza przyrody

Podczas zajęć "Przyjaciel przyrody" uczniowie klas młodszych przygotowali proste doświadczenia w oparciu o broszurkę "Laboratorium młodego badacza przyrody". Pod okiem nauczycieli, przed koleżankami i kolegami zaprezentowali samodzielnie wykonane eksperymenty . Mogliśmy zobaczyć i zaobserwować oraz odpowiedzieć na pytania : jak zrobić "wulkan z piany", jak wykonać "tajemniczy rysunek", co to jest "samopompująca się rękawica", jak złowić lód na wędkę, dlaczego mydło działa jak paliwo, dlaczego " motyl" utrzymuje się w równowadze, gdzie zniknęły "ziarna", dlaczego "sztuczne lilie rozkwitają"? Wspólna zabawa w odkrywanie świata była cennym przeżyciem dla dzieci. ::zdjęcia

.: Warto być dobrym!

warto

Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Warto Być Dobrym" - kreuje ona u dzieci dobre postawy, uczy poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiuje zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim. ::więcej

.: Walentynki

- 14 lutego nasza Walentynkowa Poczta znów działała:) Rekordziści wysyłali po 30, 40 bardzo miłych w treści wiadomości zapisanych na wcześniej zakupionych serduszkach składanych w kopertkę. ::zdjęcia

.: Noc odkrywców

Pierwsza w historii naszej szkoły noc odkrywców odbyła się w ostatni dzień/noc tego semestru. O poranku wszyscy niezwykle zadowoleni opuścili mury szkoły. ::zdjęcia

.: Zabawa karnawałowa klas I-III

25 stycznia uczniowie klas młodszych bawili się na balu karnawałowym. Zabawę prowadził wodzirej, który od samego początku rozgrzewał przy dobrej i znanej muzyce do wspólnej zabawy i tańców. Mogliśmy podziwiać wspaniałe przebrania dzieci. Były księżniczki, rycerze, kucharze, czarodzieje, wróżki i ..Uczniowie mieli robione zdjęcia przez profesjonalnego fotografa. Rodzice również włączyli się do przygotowania imprezy. Słodki poczęstunek rozpieścił nasze podniebienia. Zabawa bardzo się udała, wszyscy byli zadowoleni. Zmęczeni, ale szczęśliwi, udali się do domów. ::zdjęcia

.: Karnawał

...a jak karnawał to wspaniała zabawa:) - w przedszkolu ::zdjęcia i w szkole. ::zdjęcia

.: Próbny sprawdzian szóstoklasistów

12 stycznia uczniowie klasy VI pisali próbny test z Operonem (w całej Polsce przystąpiło do niego prawie 250 tysięcy uczniów). Tak jak na prawdziwym sprawdzianie szóstoklasiści sprawdzali swoje umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.

.: Wigilia w szkole

Wspólnie zasiedliśmy przy stołach zastawionych smakołykami, podzieliliśmy się opłatkiem, wymieniliśmy się prezentami i śpiewaliśmy kolędy... ::zdjęcia

.: Mikołajki

- 6 grudnia było ich w szkole całe mnóstwo:) ::zdjęcia

.: Wycieczka do kopalni Guido

Z okazji święta górników pojechaliśmy do kopalni w Zabrzu przyjrzeć się z bliska miejscu ich pracy. ::zdjęcia

.: Andrzejki - klasy starsze

...a uczniowie klas IV-VI wróżyli i świetnie się bawili w szkole:) ::zdjęcia

.: Andrzejki - klasy młodsze

Zabawa andrzejkowa dla klas młodszych odbyła się w Domu Przyjęć "Złocień" na ogródkach działkowych w Tychach. Uczniowie klasy III przygotowali wróżby i zabawy andrzejkowe. Dziewczynki w strojach wróżek przedstawiły krótką inscenizację. Potem rozpoczęły się wróżby indywidualne oraz abawa integrująca zespoły. Nie zabrakło tańców przy muzyce dyskotekowej. Rodzice również spisali się na medal - przygotowali wspaniały poczęstunek dla swoich milusińskich - dziękujemy! Zabawa była udana, ale jak zawsze za krótka. ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada to święto naszych misiów. Jak zwykle zabraliśmy je do szkoły - i jak zwykle policzyliśmy, kto ma ich najwięcej. Okazało się, że w klasach młodszych zwyciężyła klasa III (201 sztuk = 12,5 misia/os), drugie miejsce zajęła klasa II (84 sztuki = 9,4 misia/os), trzecie miejsce klasa I (65 sztuk = 4,6/os). W klasach starszych I miejsce zajęła klasa V (70 sztuk = 10/os), II miejsce klasa VI (23 sztuki = 1,9/os), III miejsce klasa IV (3 sztuki = 0,5/os). ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Pierniczka

... a przed tańcami Samorząd Uczniowski częstował pysznymi pierniczkami - nikt się nie oparł:) ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Tańca

24 listopada - tak jak w tamtym roku - cała szkoła "obtańcowała" to święto:) ::zdjęcia

.: Pszczyńskie żubry

W ramach programu "Przyjaciel Przyrody", dnia 27 października uczniowie klas młodszych wyjechali na wycieczkę edukacyjną do Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Pszczyńskie Żubry". Uczniowie mieli okazję obserowac stado żubrów. Oglądając film zapoznali się z historią i hodowlą tych zwierząt. Spacer z leśniczym ścieżką otaczającą zagrodę dał dzieciom możliwość podglądania żubrów w ich naturalnym środowisku. Liczne tablice na trasie ścieżki zaspokoiły również ciekawośc uczniów związaną z ochroną przyrody, ekologią lasu, a także gospodarką leśną. Oczywiście nie zabrakło dobrej zabawy w naturalnym środowisku. Wycieczka była bardzo udana. ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

Kolejny zastęp dzielnych, rycerskich pierwszaków został oficjalnie przyjęty do grona uczniów naszej szkoły. ::zdjęcia

.: Dzień Edukacji Narodowej

Mimo "trudności lokalowych" klasa V, pod kierownictwem swojej wychowawczyni, przygotowała świetne przedstawienie. ::zdjęcia

.: Wybory Samorządu Uczniowskiego

13 października ucznowie szkoły wybrali nowy Samorząd Uczniowski. Po zapoznaniu się z planami i obietncami umieszczonymi na plakatach kandydatek, zdecydowali, że przewodniczącą zostanie Malwina z klasy VI, a jej zastępczynią Sabina z klasy V. ::zdjęcia

.: Remont a nowy rok szkolny

W związku z generalnym remontem jednego z dwóch budynków szkoły - do czasu jego zakończenia (planowo - grudzień 2011 r.) zajęcia lekcyjne będą się odbywały w systemie zmianowym. Przedszkolaków na ten czas "przygarnął" ksiądz proboszcz, udostępniając na ich zajęcia salki kościelne. Ponadto budowane jest boisko szkolne i 2 nowe place zabaw. Czekamy na odnowione/nowe obiekty!:)

.: Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

- czyli świetne przedstawienie, dużo radości, nagród i rozstanie na dwa długie/krótkie miesiące... ::zdjęcia

.: Szkolne potyczki

- "potykały" się kolorowe reprezentacje wszystkich klas - reszta wspaniale im kibicowała. Zadania nie były łatwe - sprawdzały wiedzę szkolną, sprawność fizyczną, zręczność, zmysły... Zabawa była przednia, rywalizacja wyrównana - ostatecznie wygrała klasa VI. ::zdjęcia

.: Dzień Sportu

...zorganizowany został z okazji Dnia Dziecka - a połączony był z Dniem Szkoły bez Przemocy (czego symbolem były czerowne elementy strojów). Uczniowie od zerówki do klasy VI bawili się i rywalizowali w dwóch grupach wiekowych, w konkurencjach indywidualnych i międzyklasowych. Nagrody ufundowała Rada Osiedla Wartogłowiec. Dzieci dostały też serki Danon, drożdżówki z piekarni "Sękacz" i napoje Kubuś. Dziękujemy sponsorom. Dzięki nim ten wyjątkowy dzień był "pyszniejszy":) ::zdjęcia

.: Rejonowy Konkurs Czytelniczy "Jeżycjada - Szósta klepka"

18 maja w Miejskim Centrum Kultury w Tychach odbyła się I edycja Rejonowego Konkursu Czytelniczego "Jeżycjada - Szósta klepka" związanego z twórczością Małgorzaty Musierowicz. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka. Wzięło w nim udział 12 szkół podstawowych z Tychów i okolic. Uczniowie klas IV - VI zmierzyli się z wieloma różnorodnymi zadaniami. A kto wygrał? - My!:D(czyli Malwina, Martyna i Weronika z klasy V) ::zdjęcia

.: Lista dzieci zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 8 ::sprawdź

.: Sprawdzian po VI klasie

5 kwietnia szóstoklasiści zmagali się dzielnie z pierwszym w swym szkolnym życiu tak ważnym egzaminem. Humory dopisywały - dopóki nie wybiła godzina 9.00...;) Po wszystkim uczniowie stwierdzili, że nie było tak źle - a nawet, że sprawdzian okazał się całkiem łatwy. ::zdjęcia

.: Gostyńskie Teatrałki

Nasza "Ósemeczka" wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym "Gostyńskie Teatrałki", który miał miejsce w Domu Kultury w Gostyni. Niestety, tym razem nie udało sie wygrać. Na stronie internetowej telewizji regionalnej Mikołów.tv można obejrzeć film zawierający fragmenty przedstawień i wywiady z młodymi aktorami (w tym oczywiście naszymi). ::obejrzyj

.: Pierwszy Dzień Wiosny

W końcu z nami jest! - Wiosnę przywitało (oprócz nas) piękne słoneczko. Poza tym klasy IV-VI walczyły w turnieju konkurencji wszelakich o przechodni Puchar Wiosenny. Zdobyła go klasa V:) ::zdjęcia

.: Konkurs matematyczny "Kangur"

- czyli "potykania się" z matematyką ciąg dalszy. ::zdjęcia

.: Dzień liczby Pi

...obchodzony jest 14 marca. Też postanowiliśmy go uczcić, organizując tego dnia w szkole małe święto matematyki:) ::zdjęcia

.: Dzień krawata i muszki

4 marca uzupełniliśmy nasz szkolny strój o piękne krawaty i muszki:) ::zdjęcia

.: Walentynki

Tego pięknego dnia w naszej szkole pocztę walentynkową dostarczał posłaniec miłości:). Przesyłał również pozytywne uczucia (w tylko sobie właściwy sposób). Nikt się temu nie oparł:) Popołudniu, w pełnej radości atmosferze, klasy starsze bawiły się na dyskotece. ::zdjęcia

.: Kiermasz świąteczny

Uczniowie, nauczyciele i rodzice - wszyscy się przykładali, żeby kiermasz był udany - i był!:) ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Pluszowego Misia

To już trzeci raz, gdy 25 listopada pluszowe misie przyszły z nami do szkoły. Było ich o wiele więcej niż nas! ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Tańca

Jak inaczej można obchodzić to święto niż przez taniec? 24 listopada pląsalismy na każdej przerwie, w rytm wybranych przez nas przebojów. ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Pierniczków

Jak co roku - od dwóch lat:) - 24 listopada wszyscy w szkole zostali poczęstowani przez Samorząd Uczniowski dużymi piernikami oblanymi wspaniałą czekoladą. Było pysznie:) ::zdjęcia

.: Co słychać na świetlicy?

Uruchomiliśmy nową podstronę, na której wszyscy mogą poczytać i pooglądać (a świetliczaki powspominać) co się działo na zajęciach w świetlicy szkolnej. Odsyłacz znajdziecie w zakładce "O nas". ::więcej

.: Pasowanie na ucznia

"Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki" - 5 listopada uczniowie pierwszej klasy stali się oficjalnie uczniami naszej szkoły. Byli bardzo przejęci tym faktem - jak i samą uroczystością. ::zdjęcia

.: Wybory Samorządu Uczniowskiego

Wreszcie jest! - nowy Samorząd Uczniowski. W tym roku szkolnym mieliśmy dwoje kandydatów i między nimi rozegrała się "walka na plakaty" o stanowisko przewodniczącego. Uczniowie szkoły po zapoznaniu się z ich planami, zdecydowali w tajnym głosowaniu, że przewodniczącą zostanie Klaudia Zimna z klasy VI. W razie jej nieobecności zastepował ją będzie Paweł Kostyra z klasy V. Gratulujemy!:) ::zdjęcia

.: Dzień Edukacji Narodowej

Z tej okazji uczniowie urządzili sobie konferencję, gdzie "na tapecie" znaleźli się ich nauczyciele... - tak wyglądało przedstawienie przygotowane przez klasę V. Aktorzy spisali się fantastycznie:)
Następnie maluchy z przedszkola wystąpiły "śpiewająco" - i tym samym zasłużyły sobie na tytuł "prawdziwego" przedszkolaka. ::zdjęcia

.: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Z dniem 1 września nasza szkoła przekształciła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach - składa się on ze Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 4. ::więcej

.: Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

I kolejny rok szkolny przed nami. Póki co - byle do ferii;) ::zdjęcia

.: Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

Gdyby nie zabawne przedstawienie przygotowane przez klasę VI, to zrobiłoby się nam całkiem smutno, że nie będzie nas w szkole aż przez dwa miesiące... ::zdjęcia

.: Miejsce zaraz za podium dla naszych uczennic:)

Dwie uczennice z klasy VI 19 maja wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym "Chrońmy naszą planetę" . Zajęły IV miejsce. ::zdjęcia

.: Miejsce na podium dla naszych uczennic:)

30 kwietnia dwie uczennice klasy IV reprezentowały szkołę na Międzyszkolnym Konkursie przyrodniczo-religijno-historycznym "Przyszłość historii w rękach przyrody", który organizowała SP6 - zdobyły II miejsce:)

.: Warsztaty przyrodnicze

23 kwietnia odbyły się w naszej szkole warsztaty przyrodnicze pod hasłem "Widzę, słyszę, czuję...czy zmysły mogą nas oszukać?". Uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem nauczyciela przyrody przygotowali zestaw doświadczeń pokazujących jak ważną rolę pełnią zmysły człowieka. Dzięki nim organizm człowieka może utrzymywać kontakt z otoczeniem. Ale czy w pełni możemy zaufać zmysłom? Doświadczenia pokazały, że nie. Nasze spostrzeżenia nie zawsze są prawidłowe, nie zawsze odzwierciedla się w nich dokładnie i wiernie rzeczywistość. W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. ::zdjęcia

.: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EDI

W związku z corocznie obchodzonym Dniem Ziemi, 22 kwietnia 2010 w naszej szkole przeprowadzony został konkurs, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi. Wyników na razie nie znamy.

.: Żałoba narodowa

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem poniósł śmierć Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z Żoną oraz kilkadziesiąt najważniejszych osób w kraju - cała polska delegacja udająca się na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęła też załoga rządowego samolotu. W związku z tym wydarzeniem, podczas specjalnego apelu poświęconemu tej tragedii, uczciliśmy minutą ciszy ich pamięć oraz zmówiliśmy modlitwę w ich intencji. Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą uda się na cmentarz komunalny i pod krzyżem zapali znicze. Łączymy się w żalu z całym krajem.

.: Kiermasz świąteczny

Co tu dużo mówić - trzeba zobaczyć:) ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Pluszowego Misia

Cały rok czekały nasze misie na ten dzień - 25 listopada mogły znów przyjść z nami do szkoły. Opiekowaliśmy się nimi należycie:) ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

19 listopada 2009 r. kolejni pierwszoklasiści stali się "prawdziwymi" uczniami naszej szkoły. Przeobrazili się w nich przy pomocy królewny Śnieżki, krasnoludków i pana Dyrektora :) ::zdjęcia

.: Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/10

... z nowym dyrektorem - panem Marcinem Legwandem. O oprawę artystyczną uroczystości powitania nowego roku szkolnego i pierwszoklasistów zadbała pani Danuta Palacz - przygotowując wraz z wychowankami przedstawienie. W miłej atmosferze, pełni zapału i optymizmu wkraczamy w kolejny rok nauki i pracy. ::zdjęcia

.: Koniec roku szkolnego 2008/09

Ten koniec roku szkolnego jest jednocześnie końcem pewnej epoki dla nas wszystkich - na jak najbardziej zasłużoną emeryturę przechodzi nasza pani Dyrektor - Jadwiga Loska. Wdzięczność za lata owocnej pracy wyraziły dzieci, nauczyciele i rodzice. Nie obyło się bez łez... Pożegnaliśmy też kolejną klasę VI, życząc jej uczniom sukcesów w nowej szkole. ::zdjęcia

.: Żywa, biało-czerwona flaga

4 czerwca mija 20 lat polskiej wolności. Odpowiedzieliśmy na wezwanie Centrum Edukacji Obywatelskiej i ubralismy się w narodowe barwy, żeby uformować żywą flagę. Nie było klasy trzeciej (bawi na "Zielonej szkole"), ale dzielnie zastapiły ją dzieci z zerówki:) ::zdjęcia

.: Dzień Dziecka

... który jak zwykle jest Dniem Sportu. Pogoda dała radę, uczniowie też:) ::zdjęcia

.: I nagroda w Konkursie Twórczości Fotograficznej Dzieci i Młodzieży dla naszej uczennicy

- w obrębie naszego województwa! Takich zdolnych uczniów, którzy zdobywają nagrody w rozmaitych konkursach pozaszkolnych mamy więcej :D ::zdjęcia

.: Tłusty Czwartek

Każdy tego dnia mógł niedrogo kupić smacznego pączka w sklepiku szkolnym. Nie została ani jedna sztuka! A byli tacy, którzy chcieli jeszcze... :) ::zdjęcia

.: Kiermasz świąteczny

Opłaciły się tygodnie przygotowań - kiermasz świąteczny wypadł świetnie:) Zarobione pieniądze wspomogą szkolną bibliotekę i świetlicę. ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Pluszowego Misia

...przypada 25 listopada. Uczciliśmy go umożliwiając pluszakom uczestniczenie w naszych lekcjach - żeby nikt przypadkiem nie mówił, że mają "małe rozumki";) ::zdjęcia

.: Światowy Dzień Pierniczków

- to bardzo słodki dzień - zwłaszcza w naszej szkole, gdzie Samorząd Uczniowski postarał się o to, by móc poczęstować wszystkich tymi przepysznymi ciastkami:) ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

21 listopada 2008 r. - kolejna ważna data do zapamiętania, zwłaszcza przez pierwszoklasistów. Tego dnia oficjalnie zostali przyjęci do "braci uczniowskiej" naszej szkoły - "wkupując" się wcześniej wspaniałym przedstawieniem. ::zdjęcia

.: Święto Edukacji Narodowej

- to dzień, jak zwykle, wesoły - między innymi za sprawą klasy V, która z tej okazji przygotowała wesołe przedstawienie:) ::zdjęcia

.: Nowy rok szkolny 2008/09

...pełen nowych zadań, wyzwań i radości:), powitany ze swoimi koleżankami, kolegami i nauczycielami - w świeżo odmalowanych ścianach szkoły, nowej, fantastycznej pracowni komputerowej i takiej samej bibliotece. I czym się tu martwić?:)

.: Koniec roku szkolnego 2007/08

Klasa VI - jak każda opuszczająca szkołę - wystąpiła z przedstawieniem (scenariusz autorstwa jej ucznia - Michała Cieśli), klasa V pożegnała ją miłym słowem i drobnymi upominkami. Z kolei dziewczęta z klasy IV + jeden chłopak z klasy V zatańczyli przygotowany na tę okazję układ, a potem wszyscy obejrzeli prezentację ukazującą "karierę szkolną" tych, których żegnaliśmy. Następnie pani Dyrektor wręczyła nagrody wyróżnionym uczniom. No i... wakacje:) ::zdjęcia

.: Dzień sportu

...zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Wszyscy uczniowie intensywnie "zażywali ruchu":) Klasy starsze rywalizowały między sobą - wygrała klasa VI. Nagrody i napoje ufundowała Rada Osiedla Wartogłowiec. ::zdjęcia

.: Sprawdzian po VI klasie

Szósta klasa przeżyła pierwszy poważny egzamin w swoim szkolnym życiu - z uśmiechem na ustach:) ::zdjęcia

.: Podsumowanie projektu "Szkoła Szans" w Teatrze Małym w Tychach

Byliśmy jedną ze szkół prezentujących efekty swojej pracy na zajęciach w ramach projektu. Nasza "Ósemeczka" przedstawiła "Jasia i Małgosię". Podobało się:) ::zdjęcia

.: Ostatni wyjazd w ramach projektu "Szkoła Szans"

... ale za to jaki! - Dwa dni w Pieninach:) ::zdjęcia

.: Wiosenny kiermasz świąteczny

W tym roku szkolnym kiermasz "na zielono";) Dużo pysznych ciast, ozdób wielkanocnych i kartek z życzeniami. ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

Następne "pierwszaki" zostały przyjęte do "szkolnej braci"... ::zdjęcia

.: Święto Edukacji Narodowej

Kolejna klasa V zachwyciła wszystkich przygotowanym przedstawieniem dla swoich nauczycieli:) Tym razem pod kierownictwem p. Katarzyny Buczkowskiej ::zdjęcia

.: Rozpoczęcie roku szkolnego

I znów radośnie powitaliśmy nowy rok szkolny - radośnie między innymi dzięki zabawnemu przedstawieniu przygotowanemu przez klasę III (przy pomocy kilku uczennic z klasy IV) pod kierownictwem pani Iwony Zimnik ::zdjęcia

.: Wakacje

Po kolejnym roku ciężkiej pracy nadeszły upragnione przez wszystkich wakacje :-).
::zdjęcia

.: Dzień Dziecka

Dzień Dziecka jest jak zwykle Dniem Sportu. Szkoła podzieliła się na dwie grupy - młodszą i starszą. Starszym zorganizowano rywalizacje międzyklasowe, a młodsze sprawdzały swoje siły w rozmaitych konkurencjach. Nie obyło się oczywiście bez słodyczy :-). ::zdjęcia

.: Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole to rywalizacja klas IV - VI o Przechodni Puchar Wiosenny. Konkurecje były rozmaite: sportowe, "umysłowe", i artystyczne. Podczas świetnej zabawy najwięcej punktów - cukierków (170) zdobyła klasa VI. ::zdjęcia

.: Kolorowa szkoła

Nasza szkoła staje sie coraz ładniejsza. Trzy z naszych nauczycielek zamieniło salę klasy V w kolorową łąkę, a salę klasy VI w wielkie akwarium.
Tuż przed feriami na szkolnym korytarzu zawisło nasze piękne, duże logo (projektu dwójki nauczycieli) wykonane przez rodziców ucznia klasy IV. ::zdjęcia

.: Dzień Babci i Dziadka

Kolejne udane przedstawienie w wykonaniu uczniów koła teatralnego. Widownia - Babcie i Dziadkowie :-). ::zdjęcia

.: Kiermasz Świąteczny

To już drugi kiermasz świąteczny, ale pierwszy z udziałem klas starszych. Wszyscy stanęli na wysokości zadania: uczniowie, nauczyciele i rodzice :-) ::zdjęcia

.: Pasowanie na ucznia

Dawno, dawno temu w krainie Szkołolandii... tzn. 27 października w Szkole Podstawowej nr 8 pierwszaki zostały pasowane na uczniów :-) ::zdjęcia

.: Święto Edukacji Narodowej

...popularnie zwane Dniem Nauczyciela, obchodziliśmy 13 w piątek :-). Jak co roku przedstawienie z tej okazji przygotowała klasa V - tym razem poznaliśmy wesołą historię Jasia i Małgosi, którzy wpadli w ręce aż czterech wiedźm chcących nauczyć dzieci wielu rzeczy - zamiast tradycyjnie je utuczyć :-).
Następnie swój układ zaprezentowały uczennice z kółka tanecznego. ::zdjęcia

.: Sprzątanie Świata

Posprzątaliśmy Świat - a przynajmniej jego część w bliższym i dalszym sąsiedztwie naszej szkoły. ::zdjęcia

.: Rozpoczęcie roku szkolnego

...No i rozpoczął się nowy rok szkolny 2006/07, na który wszyscy tak długo czekali :-)
III klasa pod kierownictwem swojej wychowawczyni, pani Danuty Palacz, przygotowała zabawne przedstawienie, wprowadzając w jeszcze lepszy nastrój obecnych uczniów, rodziców i nauczycieli.
Szczególnie ciepło zostali przywitani pierwszoklasiści... i ich "TYTY" :-)::zdjęcia

.: Po obchodach 120 - lecia Szkoły

.:Zdjęcia
Galeria

.:W lokalnej prasie o obchodach:
Dziennik Zachodni
Echo cz. 1
Echo cz. 2

.:Sponsorzy:
Wyświetl

.: Ciekawostki

Lecę bo chcę....
Trwa ładowanie...
Copyright © ZSP 3